• Imprimeix

Docents

Ús del programari de presentacions

El docents que requereixin l’ús de programari de presentacions en les activitats que imparteixin han de tenir present els criteris establerts en aquesta publicació: Criteris d’ús del programari de presentacions en les activitats de formació de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, Barcelona, 2010, 12 pàg.

Documentació docent

De forma prèvia a la realització de l'activitat, el docent ha de lliurar a l'Escola el Pla docent seguint aquest model:

Pla docent

Un cop finalitzada l’activitat, a més de l’acta d’avaluació de l’aprenentatge, els docents han de lliurar a l’Escola l’informe del docent i, si escau, l'informe d'avaluació de la transferència de l’aprenentatge al lloc de treball, seguint aquests models:

 

 

 

Presentació de factures

A partir del 5 de juliol del 2017, tots els proveïdors de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic hauran de presentar la factura corresponent en format electrònic. Així ho determina l'ordre VEH/138/2017, de 29 de juny, publicada al DOGC.

 

Informació sobre la factura electrònica del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

 

Disposeu de tota la informació per poder emetre i enviar les factures electròniques a través dels portals eFact, FacturaE o qualsevol altre que sigui admès.

 

https://efact.eacat.cat/bustia/  |  http://www.facturae.gob.es/Paginas/Index.aspx

Data d'actualització:  21.11.2018