La formació per als alts càrrecs i directius que realitza  l’EAPC està pensada per a ser un instrument fonamental  de millora i innovació a les administracions catalanes. La nostra voluntat és oferir a aquest col·lectiu eines útils per al reforç i desenvolupament de les seves competències, tenint sempre com a marc de referència el Diccionari de competències dels càrrecs de comandament de la Generalitat de Catalunya i fomentar els espais d’intercanvi de coneixement entre els professionals de la direcció pública.


A l’hora de dissenyar els programes, l’Escola té molt en compte que el personal d’alta direcció  necessita estar al dia, tant pel que fa al rol de comandament com al seu àmbit específic d’actuació. D’altra banda, per la seva situació estratègica i d’impuls de les polítiques públiques, li cal  contrastar  opinions  amb  persones  suficientment  qualificades,  però  no  implicades  en l’organització.


Finalment, l’Escola ha tingut molt presents els condicionants que té el personal d’alta direcció quant al temps i l'agenda, i ha intentat cercar el camí més eficaç per assolir els  objectius  fixats,  sobretot  a  partir  dels  seus   recursos  i  les  seves  habilitats, fent servir metodologies d’entrenament o assessorament en el lloc de treball, que s’apliquen directament a la realitat professional.


Els bons resultats de les avaluacions sobre la transferència dels aprenentatges als llocs de treball (250 projectes directius i 150 plans d’acció aplicats), indiquen que aquesta formació està resultant útil i generant canvis, per la qual cosa l’EAPC perseverarà en aquesta línia de metodologies i resultats, fent de la millora contínua un objectiu clar de la seva actuació.

Tres visions sobre lideratge