• Imprimeix

Formació directiva

El paper que juguen les persones amb responsabilitat dins d’una organització és, sens dubte, decisiu. Els directius públics prenen les decisions i duen a terme els projectes. Per això, Catalunya necessita un perfil de directiu que amb criteris d’idoneïtat i competència professional exerceixi la seva tasca diària amb avaluació dels seus resultats i rendició de comptes.

Les administracions necessiten directius públics professionals capaços d’actuar amb criteris d'eficiència i eficàcia, que donin impuls a la qualitat institucional i als valors públics que la ciutadania i el sector públic requereixen. I els directius necessiten disposar d’un espai on obtenir oportunitats d’aprenentatge multidisciplinari, que els ofereixi coneixements, valors i estratègies per enfrontar-se al gran repte de la responsabilitat que comporta el seu càrrec.

En aquesta línia, l’Escola engega, enguany, diversos projectes dirigits a assolir l’objectiu d’oferir aquests espais d’aprenentatge basats en l’excel·lència. D’una banda, un projecte que neix després d’un període de reflexió en relació amb la formació dels directius de les administracions públiques catalanes i de la figura del directiu públic professional: la definició del perfil professional del directiu públic, amb el detall de les funcions i de les competències necessàries. La finalitat és elaborar un diccionari de competències de l’alta funció directiva, avaluar el nivell actual dels directius en relació amb aquestes competències i desenvolupar-ne, de cara a l’any 2018, els itineraris formatius corresponents.

D’altra banda, el març passat es va inaugurar el nou Màster en Direcció Pública, un producte formatiu que s’aixeca sobre quatre pilars: els coneixements, els valors i l’estratègia. El quart pilar constitueix la seva força i el que el fa diferent; el talent compartit dels directius de les administracions públiques catalanes, emissors i receptors de talent i d’experiència. El nou Màster en Direcció Pública té un enfocament multidisciplinari que combina continguts i coneixements vinculats a la responsabilitat de l’alta direcció pública, capacitats i habilitats en l’execució de la direcció pública i el lideratge d’equips i persones, i està fonamentat en valors de servei públic i d’ètica pública estretament lligats a la responsabilitat directiva. Les conferències del nou MDP estan obertes a la resta de directius i directives de les administracions públiques catalanes.

Un dels productes més reeixits del nou MDP son els diàlegs entre acadèmics de reconegut prestigi i personal directiu altament qualificat, que debaten sobre temes d’interès general. Ha estat precisament aquest format innovador el que s’ha exportat per apropar aquest nou model de formació directiva al territori. El nou cicle Diàlegs: cara a cara amb el territori son 7 diàlegs entre delegats del Govern (Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Terres de l’Ebre, Catalunya Central, Alt Pirineu i Aran) i acadèmics experts amb voluntat de facilitar la reflexió crítica dels directius públics sobre temes d’actualitat i de futur, d’interès general o territorial, amb l’objectiu d’anar perfilant l’Administració que volem per al segle XXI. Aquest cicle es complementarà amb un producte anàleg, Diàlegs: repensant la Governança corporativa, en la qual els interlocutors dels acadèmics seran directius d’empreses públiques del nostre país.

En la línia que planteja el nou MDP, tenint en compte la importància cabdal del quart pilar; l’aprenentatge entre iguals, l’EAPC ha engegat un projecte pilot de mentoria per a subdirectors i subdirectores de l’Administració de la Generalitat. Nou subdirectors amb més de vuit anys d’experiència en el càrrec i formats en el Màster en Alta Funció Directiva de l’EAPC fan de mentors a nou subdirectors, compartint de manera generosa i valenta, la seva expertesa i el seu coneixement.

En definitiva, l’EAPC, aquest any 2017, vol oferir al directiu espais d’oportunitats d’aprenentatge amb metodologies diverses. Els workshops en anglès sobre lideratge emocional, la jornada per a dones directives o el cicle internacional GOV is... en son un exemple.