• Imprimeix

Formació per a l'Administració de la Generalitat

A les llistes següents es relacionen les activitats formatives per al personal de la Generalitat que actualment tenen període d’inscripció obert.

Per a qualsevol dubte o aclariment sobre l’activitat que us interessi i per inscriure-us-hi cal que utilitzeu ATRI o bé que us adreceu a la unitat de formació del vostre departament o organisme. 

Aquí hi podeu consultar les adreces i telèfons.

Barcelona

Inici de l’activitat

Activitat

Codi i edició

Inici d’inscripció

Fi d’inscripció

06/11/2017


Sessió sobre l’accés electrònic del ciutadà. Drets i obligacions en el procediment administratiu

10299/2017-1

10/10/2017

27/10/2017

07/11/2017

Curs sobre diversitat religiosa. Conceptes i criteris d'aplicació

10190/2017-2

04/09/2017

13/10/2017

08/11/2017

Llengua de signes catalana - LSC 3 (segona part)

10280/2017-1

12/09/2017

27/10/2017

10/11/2017

Taller per a personal referent: Les relacions socials i afectives en les persones amb DI

10293/2017-1

09/10/2017

25/10/2017

13/11/2017

Seminari tècnic de prevenció de riscos laborals

10308/2017-1

09/10/2017

27/10/2017

15/11/2017

Sessió sobre la contractació del personal directiu del sector públic de la Generalitat de Catalunya

10317/2017-1

10/10/2017

07/11/2017

20/11/2017

Sessió sobre l’expedient electrònic

10301/2017-1

09/10/2017

27/10/2017

21/11/2017

Sessió d’actualització dels conceptes reglamentaris i normatius relacionats amb despeses de personal

10288/2017-1

02/10/2017

27/10/2017

23/11/2017

Taller bàsic sobre el formulari genèric. Edició 2

10226/2017-2

02/10/2017

30/10/2017

23/11/2017

Curs sobre l'avaluació i millora dels serveis en el govern obert

10327/2017-1

24/10/2017

08/11/2017

24/11/2017

Curs sobre la gestió tècnica de la plataforma de dades obertes de la Generalitat de Catalunya. Edició 1

10326/2017-1

19/10/2017

08/11/2017

27/11/2017

Curs sobre l'elaboració de cartes de serveis

10297/2017-1

02/10/2017

03/11/2017

27/11/2017

Curs sobre la nova gestió de la Seguretat Social. El sistema SILTRA

10289/2017-1

11/10/2017

10/11/2017

27/11/2017

Curs sobre la gestió tècnica de la plataforma de dades obertes de la Generalitat de Catalunya. Edició 2

10326/2017-2

19/10/2017

10/11/2017

30/11/2017

Curs sobre la reutilització de la informació pública

10323/2017-1

18/10/2017

10/11/2017

Inici de l’activitat

Activitat

Codi i edició

Inici d’inscripció

Fi d’inscripció

01/12/2017

Curs sobre la gestió tècnica de la plataforma de dades obertes de la Generalitat de Catalunya. Edició 3

10326/2017-3

19/10/2017

17/11/2017

04/12/2017

Sessió sobre identificació i signatura electrònica

10300/2017-1

09/10/2017

10/11/2017

11/12/2017

Curs sobre el tramitador genèric. Edició 2

10233/2017-2

16/10/2017

16/11/2017

11/12/2017

Sessió sobre notificacions electròniques

10298/2017-1

09/10/2017

10/11/2017

Inici de l'activitat

Activitat

Codi i edició

Inici d’inscripció

Fi d’inscripció

20/09/2017

Curs sobre política de cooperació al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya

10268/2017-1

06/07/2017

08/09/2017

21/09/2017

Com incorporar la ciutadania en l'elaboració de polítiques públiques

10279/2017-1

03/07/2017

13/09/2017

21/09/2017

Curs de comptabilitat financera.  Mòdul II (nivell mitjà)

10278/2017-1

04/07/2017

21/07/2017

26/09/2017

Curs sobre gestió de projectes de dades obertes

10281/2017-1

06/07/2017

08/09/2017

28/09/2017

Curs sobre la Plataforma de serveis de contractació pública PSCP

10162/2017-2

12/07/2017

08/09/2017

Inici de l'activitat

Activitat

Codi i edició

Inici d’inscripció

Fi d’inscripció

02/10/2017

Curs sobre la intervenció en fills i filles de dones en situació de violència masclista.  Mòdul 2

10265/2017-1

03/07/2017

15/09/2017

20/10/2017

Curs GEEC per a usuaris d'unitats promotores, nivell avançat (resolució de dubtes)

10161/2017-2

03/07/2017

15/09/2017

06/10/2017

Cicle de sessions sobre la Llei de transparència. 2a edició. Sessió 1

10282/2017-1

05/07/2017

07/09/2017

05/10/2017

Cicle de sessions sobre la Llei de transparència. 2a edició. Sessió 2

10284/2017-1

05/07/2017

07/09/2017

09/10/2017

Cicle de sessions sobre la Llei de transparència. 2a edició. Sessió 3

10285/2017-1

05/07/2017

07/09/2017

10/10/2017

Taller de resolució de dubtes i novetats de l'RPC, per a usuaris avançats

10004/2017-3

04/07/2017

22/09/2017

10/10/2017

Sessió de formació del mòdul de justificació de la despesa i certificació del SIFECAT1420

10203/2017-4

06/07/2017

28/09/2017

11/10/2017

Cicle de sessions sobre la Llei de transparència. 2a edició. Sessió 4

10286/2017-1

05/07/2017

07/09/2017

16/10/2017

Curs sobre pressupostos amb perspectiva de gènere

10263/2017-1

05/07/2017

29/09/2017

17/10/2017

Curs sobre com incorporar la perspectiva de gènere en les formacions

10277/2017-1

04/07/2017

29/09/2017

17/10/2017

Sessió de formació del mòdul de justificació de la despesa i certificació del SIFECAT1420

10203/2017-5

06/07/2017

28/09/2017

17/10/2017

Taller de conceptes elementals de l'estadística aplicats a la presa de decisions pressupostàries

10250/2017-1

14/07/2017

29/09/2017

30/10/2017

Sessió de presentació del nou Pla general de comptabilitat pública

10294/2017-1

29/09/2017

25/10/2017

30/10/2017

Sessió tècnica del nou Pla general de comptabilitat pública per a departaments i organismes autònoms

10304/2017-1

29/09/2017

25/10/2017

30/10/2017

Sessió tècnica del nou PGCP adreçada a entitats de dret públic, fundacions i consorcis

10305/2017-1

29/09/2017

25/10/2017

30/10/2017

Taller d'ambientalització de la contractació pública

10290/2017-1

10/10/2017

20/10/2017

Girona

Inici de l'activitat

Activitat

Codi i edició

Inici d'inscripció

Fi d'inscripció

09/11/2017

El control de la gestió amb full de càlcul (Excel)

10188/2017-1

25/04/2017

25/10/2017

10/11/2017

Procediment administratiu sancionador

10110/2017-1

11/07/2017

29/09/2017

21/11/2017

Seminari d'actualització en matèria de funció pública

10091/2017-1

25/04/2017

06/11/2017

6/11/2017

Ús de les TIC en el treball de sensibilització en adolescents

10274/2017-1

11/07/2017

06/11/2017

Inici de l'activitat

Activitat

Codi i edició

Inici d'inscripció

Fi d'inscripció

15/09/2017

Taller de recursos per redactar documents eficaços

10157/2017-1

25/04/2017

31/08/2017

15/09/2017

Curs sobre la diversitat religiosa a Catalunya. Conceptes i criteris d'aplicació

10247/02217-1

11/07/2017

02/10/2017

20/09/2017

Infografia: representar gràficament la informació

10117/2017-1

25/04/2017

05/09/2017

21/09/2017

Actuacions d'intervenció psicològica en les víctimes de violència masclista

10271/2017-1

11/07/2017

07/09/2017

26/09/2017

Taller d'habilitats comunicatives en l'entrevista de selecció

10102/2017-1

25/04/2017

08/09/2017

Inici de l'activitat

Activitat

Codi i edició

Inici d'inscripció

Fi d'inscripció

02/10/2017

Organitza les teves idees en mapes conceptuals

10086/2017-1

25/04/2017

15/09/2017

02/10/2017

BJUV003 Línies bàsiques de la protecció de dades personals. Autoaprenentatge (V)

10106/2017-1

25/04/2017

15/09/2017

17/10/2017

El tràfic d'éssers humans: gènere i drets humans

10275/2017-1

11/07/2017

03/10/2017

20/10/2017

Taller de redacció de documents per al personal d'inspecció

10100/2017-1

25/04/2017

05/10/2017

23/10/2017

Organització i mètode de treball

10245/2017-1

11/07/2017

11/10/2017

Tarragona

Inici de l'activitat

Activitat

Codi i edició

Inici d’inscripció

Fi d’inscripció

08/11/2017

Conceptes clau de gestió de personal: situacions administratives

10139/2017-1

01/06/2017

27/10/2017

08/11/2017

Treball cooperatiu en espais del circuit de violència masclista

10150/2017-1

20/06/2017

23/10/2017

13/11/2017

Motivació i automotivació en l'àmbit professional

10142/2017-1

01/06/2017

27/10/2017

15/11/2017

L'actualització normativa de la gramàtica catalana i les eines lingüístiques per la redacció administrativa

10129/2017-1

01/06/2017

01/11/2017

Inici de l'activitat

Activitat

Codi i edició

Inici d’inscripció

Fi d’inscripció

25/09/2017

Gestió de documents electrònics

10132/2017-01

01/06/2017

14/09/2017

27/09/2017

Violències sexuals en espais públics d'oci

10148/2017-01

20/06/2017

12/09/2017

Inici de l'activitat

Activitat

Codi i edició

Inici d’inscripció

Fi d’inscripció

02/10/2017

Optimització del temps de treball

10130/2017-1

01/06/2017

18/09/2017

02/10/2017

Línies bàsiques sobre transparència i accés a la informació pública. Autoaprenentatge 

10144/2017-01

01/06/2017

18/09/2017

04/10/2017

Sistemes de selecció, provisió de llocs de treball i promoció professional a l'Administració pública

10136/2017-01

01/06/2017

22/09/2017

09/10/2017

Taller d'eines al núvol per treballar col·laborativament

10228/2017-1

20/06/2017

22/09/2017

10/10/2017

Entrenament emocional i resolució de conflictes en l'àmbit professional

10141/2017-0

01/06/2017

29/09/2017

11/10/2017

Gestió de casos d'emergència en situacions de violència masclista

10149/2017-1

20/06/2017

26/09/2017

23/10/2017

Novetats en el procediment administratiu derivades de les lleis 39/2015 i 40/2015, d'1 d'octubre

10146/2017-1

01/06/2107

12/10/2017

Terres de l'Ebre

Inici de l'activitat

Activitat

Codi i edició

Inici d’inscripció

Fi d’inscripció

13/11/2017

Terminis en via administrativa

10075/2017-1

06/07/2017

30/10/2017

23/11/2017

Sentit del silenci administratiu i els actes presumptes en via administrativa

10074/2017-1

06/07/2017

09/11/2017

 

Inici de l'activitat

Activitat

Codi i edició

Inici d’inscripció

Fi d’inscripció

18/09/2017

Taller sobre el web social i les eines 2.0 que facilita la tasca de tècnic 

10079/2017-1

01/06/2017

07/09/2017

18/09/2017

Internet social des de la perspectiva de l'Administració

10080/2017-1

06/07/2017

04/09/2017

19/09/2017

Taller d'habilitats comunicatives, saber escoltar

10242/2017-1

01/06/2017

06/09/2017

22/09/2017

Taller d'habilitats comunicatives, saber fer preguntes

10241/2017-1

01/06/2017

01/06/2017

22/09/2017

Estratègies de prevenció de la violència masclista

10283/2017-1

04/07/2017

08/09/2017

27/09/2017

Comunicació i confidencialitat en l’atenció al ciutadà

10066/2017-1

01/06/2017

12/09/2017

 

 

Inici de l'activitat

Activitat

Codi i edició

Inici d’inscripció

Fi d’inscripció

05/10/2017

Taller d'habilitats comunicatives, l'ús de la dialèctica positiva i la veu

10243/2017-1

01/06/2017

19/09/2017

20/10/2017

La qualitat en la documentació administrativa

10069/2017-1

30/05/2017

05/10/2017

23/10/2017

Curs sobre l'entrevista de selecció

10077/2017-1

30/05/2017

09/10/2017

27/10/2017

Eines lingüístiques a l'abast de tothom

10070/2017-1

30/05/2017

11/10/2017

27/10/2017

Tècniques d'organització eficaç

10071/2017-1

06/07/2017

12/10/2017

Lleida

Inici de l'activitat

Activitat

Codi i edició

Inici d’inscripció

Fi d'inscripció

07/11/2017

Taller d'habilitats comunicatives, saber escoltar

10014/2017-1

14/06/2017

27/10/2017

06/11/2017

Taller de dubtes dels sentit del silenci administratiu i dels actes presumptes en via administrativa

10028/2017-1

14/06/2017

27/10/2017

08/11/2017

Taller d'habilitats comunicatives, saber fer preguntes

10016/2017-1

14/06/2017

30/10/2017

13/11/2017

Intervenció amb fills i filles en situació de violència masclista

10272/2017-1

14/06/2017

31/10/2017

21/11/2017

Taller d'habilitats comunicatives, l'ús de la dialèctica positiva i la veu

10012/2017-1

14/06/2017

10/11/2017

30/11/2017

Seminari d'actualització normativa en matèria de funció pública

10049/2017-1

14/06/2017

20/11/2017

Inici de l'activitat

Activitat

Codi i edició

Inici d’inscripció

Fi d'inscripció

13/09/2017

Taller sobre el web social i les eines 2.0 que faciliten la tasca del personal de suport

10186/2017-1

14/06/2017

04/09/2017

25/09/2017

Procediment administratiu (v)

10024/2017-1

14/06/2017

15/09/2017

25/09/0217

Ús de les TIC en sensibilització en adolescents

10270/2017-1

14/06/2017

18/09/2017

Inici de l'activitat

Activitat

Codi i edició

Inici d’inscripció

Fi d'inscripció

02/10/2017

Línies bàsiques de la protecció de dades personals. Autoaprenentatge (v)

10027/2017-1

14/06/2017

22/09/2017

02/10/2017

Curs sobre l'entrevista de selecció

10048/2017-1

14/06/2017

22/09/2017

03/10/2017

Organitza les teves idees i el teu treball en mapes mentals

10036/2017-1

14/06/2017

25/09/2017

03/10/2017

Curs diversitat religiosa. Conceptes i criteris d'aplicació

10057/2017-1

14/06/2017

26/09/2017

17/10/2017

Taller d'atenció telefònica

10020/2017-1

14/06/2017

06/10/2017

24/10/2017

Taller de dubtes dels terminis en via administrativa

10029/2017-1

14/06/2017

13/10/2017

30/10/2017

Eines lingüístiques a l'abast de tothom

10039/2017-1

14/06/2017

20/10/2017

Alt Pirineu i Aran

Cos de l'article

Inici de l'activitat

Activitat

Codi i edició

Inici d'inscripció

Fi d'inscripció

14/11/2017

Seminari d'actualització normativa en matèria de funció pública

10169/2017-1

14/06/2017

06/11/2017

Inici de l'activitat

Activitat

Codi i edició

Inici d'inscripció

Fi d'inscripció

17/10/2017

Taller de dubtes dels terminis en via administrativa

10170/2017-1

14/06/2017

06/10/2017

Catalunya Central

Inici de l'activitat

Activitat

Codi i edició

Inici d’inscripció

Fi d'inscripció

18/09/2017

Web social i eines 2.0 per facilitar la tasca de tècnics i administratius

10232/2017-1

09/06/2017

21/07/2017