• Imprimeix

Formació per a l'Administració de la Generalitat

A les llistes següents es relacionen les activitats formatives per al personal de la Generalitat que actualment tenen període d’inscripció obert.

Per a qualsevol dubte o aclariment sobre l’activitat que us interessi i per inscriure-us-hi cal que utilitzeu ATRI o bé que us adreceu a la unitat de formació del vostre departament o organisme. 

Aquí hi podeu consultar les adreces i telèfons.

Barcelona

 

Inici de l’activitat

Activitat

Codi i edició

Inici d’inscripció

Fi d’inscripció

01/02/2018

Jornada sobre els aspectes clau de la nova llei de contractes del sector públic

10014/2018-1

22/12/2017

10/01/2018

08/02/2018

Jornada sobre la nova Llei de contractes del sector públic, adreçada a entitats del sector públic

10076/2018-1

12/01/2018

02/02/2018

08/02/2018

Taller de resolució de dubtes i novetats de l'RPC, per a usuaris avançats

10064/2018-1

15/01/2018

31/01/2018

12/02/2018

Sessió d'Introducció al Registre Públic de Contractes (RPC), per a usuaris no iniciats

10063/2018-1

15/01/2018

31/01/2018

13/02/2018

Curs d'introducció a l'avaluació econòmica

10009/2018-1

14/12/2017

29/01/2018

14/02/2018

Sessió d'Introducció al Registre Públic de Contractes (RPC), per a usuaris no iniciats

10063/2018-2

15/01/2018

31/01/2018

15/02/2018

Taller de resolució de dubtes i novetats de l'RPC, per a usuaris avançats

10064/2018-2

15/01/2018

31/01/2018

15/02/2018

Curs sobre conceptes bàsics del pressupost i les finances públiques

10012/2018-1

10/01/2018

31/01/2018

26/02/2018

Jornada en relació amb l’eina de licitació electrònica “Sobre Digital 2.0”

10105/2018-1

26/01/2018

21/02/2018

 

 

Inici de l’activitat

Activitat

Codi i edició

Inici d’inscripció

Fi d’inscripció

02/03/2018

Curs de finançaments estructurats

10010/2018-1

19/01/2018

15/02/2018

09/03/2018

Presentació del Pla d’igualtat entre dones i homes de la Generalitat de Catalunya

10157/2018-1

15/02/2018

05/03/2018

06/03/2018

Sessió d’actualització de circuits relacionats amb les despeses de personal

10007/2018-1

17/01/2018

15/02/2018

06/03/2018

Curs sobre conceptes bàsics del pressupost i les finances públiques

10012/2018-2

10/01/2018

31/01/2018

07/03/2018

Sessió sobre l'accés electrònic del ciutadà. Drets i obligacions en el procediment administratiu (10141/2018-1)

10141/2018-1

07/03/2018

23/02/2018

21/03/2018

Curs sobre les estratègies per a garantir els drets de les persones LGTBI i contra la discriminació

10139/2018-1

13/02/2017

02/03/2018

23/03/2018

Sessió en relació a l’expedient electrònic

10142/2018-1

13/02/2018

02/03/2018

Inici de l’activitat

Activitat

Codi i edició

Inici d’inscripció

Fi d’inscripció

04/04/2018

Seminari sobre les fonts estadístiques oficials de Catalunya

10148/2018-1

14/02/2018

16/03/2018

06/04/2018

Curs sobre el tramitador genèric

10162/2018-1

15/02/2018

16/03/2018

09/04/2018

Taller bàsic de formulari genèric

10159/2018-1

14/02/2018

16/03/2018

11/04/2018

Com incorporar la ciutadania en l’elaboració de les polítiques públiques

10140/2018-1

15/02/2018

16/03/2018

 

Inici de l’activitat

Activitat

Codi i edició

Inici d’inscripció

Fi d’inscripció

02/05/2018

Avaluació de la contaminació acústica. Nivell II

10118/2018-1

07/02/2018

05/04/2018

Inici de l’activitat

Activitat

Codi i edició

Inici d’inscripció

Fi d’inscripció

16/01/2018

Curs de disseny d'enquestes i qüestionaris en línia

10001/2018-1

28/11/2017

15/12/2017

23/01/2018

Sessió sobre el portasignatures digital corporatiu

10006/2018-1

14/12/2017

11/01/2018

23/01/2018

Curs de càlcul i anàlisi de costos dels serveis públics

10008/2018-1

14/12/2017

12/01/2018

25/01/2018

Curs Llengua de signes catalana LSC4 (1era part)

10004/2018-1

13/12/2017

09/01/2018

30/01/2018

Curs sobre la contractació pública estratègica

10005/2018-1

20/12/2017

17/01/2018

Girona

 

 

Inici de l'activitat

Activitat

Codi i edició

Inici d’ inscripció

Fi d’ inscripció

20/02/2018

Atenció telefònica

10081/2018-1

26/01/2018

12/02/2018

26/02/2018

Jornada en relació amb l'eina de licitació electrònica "Sobre Digital 2.0".Emissió en directe

10105/2018-2

05/02/2018

19/02/2018

 

Inici de l'activitat

Activitat

Codi i edició

Inici d’ inscripció

Fi d’ inscripció

05/03/2018

Taller d'habilitats comunicatives: saber fer preguntes

10082/2018-1

26/01/2018

23/02/2018

05/03/2018

Línies bàsiques sobre transparència i accés a la informació pública. (Autoaprenentatge)

10108/2018-1

26/01/2018

23/02/2018

26/03/2018 Taller d'habilitats comunicatives: com obtenir resultats

10088/2018-1

26/01/2018

16/02/2018

Inici de l'activitat

Activitat

Codi i edició

Inici d’ inscripció

Fi d’ inscripció

05/04/2018 Diversitat religiosa. Conceptes i criteris d'aplicació 10121/2018-1 26/01/2018 22/02/2018
09/04/2018 Procediment administratiu (virtual) 10110/2018-1 26/01/2018 23/03/2018
10/04/2018 Gestió del temps 10087/2018-1 26/01/2018 23/03/2018
20/04/2018 Taller d'eines lingüístiques a l'abast de tothom 10083/201/-1 26/01/2018 10/04/2018
Inici de l'activitat Activitat

Codi i edició

Inici d’ inscripció

Fi d’ inscripció

04/05/2018

Qualitat personal i intel·ligència emocional en l'exercici de les funcions

10085/2018-1

26/01/2018

23/04/2018

07/05/2018

Eines 2.0 per facilitar les tasques dels tècnics

10084/2018-1

26/01/2018

23/04/2018

08/05/2018

Novetats en el procediment administratiu derivades de les lleis 39/2015 i 40/2015, d'1 d'octubre

10109/2018-1

26/01/2018

23/04/2018

10/05/2018

Taller d'introducció al Mindfulness

10086/2018-1

26/01/2018

26/04/2018

17/05/2018

Revisió dels actes administratius

10112/2018-1

26/01/2018

03/05/2018

Inici de l'activitat

Activitat

Codi i edició

Inici d’ inscripció

Fi d’ inscripció

05/06/2018 Taller d'habilitat comunicatives en l'entrevista de selecció

10089/2018-1

26/01/2018

22/05/2018

05/06/2018 Taller sobre ètica i secret professional 10092/2018-1 26/01/2018 22/05/2018
03/07/2018 Sentit del silenci administratiu i els actes presumptes en via administrativa 10113/2018-1 26/01/2018 18/06/2018

Tarragona

Inici de l’activitat

Activitat

Codi i edició

Inici d’inscripció

Fi d’inscripció

01/03/2018

La intel·ligència emocional a l'entorn professional

10129/2018-01

05/02/2018

 19/02/2018

02/03/2018

Punts claus per a la redacció d'Informes i memòries de qualitat. La redacció col·laborativa

10132/2018-01

05/02/2018

20/02/2018

05/03/2018

Creació i gestió de plantilles i formularis amb tractament de textos per a documents administratius

10134/2018-01

05/02/2018

23/02/2018

06/03/2018

Programació neurolingüística aplicada a l’entorn laboral

10130/2018-01

05/02/2018

23/02/2018

07/03/2018

Procediment administratiu sancionador

10125/2018-01

05/02/2018

 23/02/2018

Terres de l'Ebre

Inici de l'activitat

Activitat

Codi edició

Inici inscripció

Fi inscripció

21/02/2018

Eines 2.0 per fer visuals els teus informes (Piktochart, Crello, ...)

10104/2018-01

22/01/2018

14/02/2018

08/02/2018

Jornada sobre la nova Llei de contractes del sector públic, adreçada a entitats del sector públic

10076/2018-02

16/01/2018

 07/02/2018

08/02/2018

Curs sobre la comunicació i la confidencialitat en l'atenció al ciutadà

10065/2018-01

21/01/2018

 01/02/2018

05/02/2018

Anàlisi i gestió de conflictes, nivell inicial

10068/2018-01

15/01/2018

 31/01/2018

01/02/2018

Jornada sobre els aspectes clau de la nova llei de contractes del sector públic (emissió en directe)

10014/2018-05

08/01/2018

26/01/2018

Inici de l'activitat

Activitat

Codi edició

Inici inscripció

Fi inscripció

16/03/2018

Resolució de problemes i presa de decisions

10067/2018-01

15/01/2018

09/03/2018

21/03/2018

Comunitat d'aprenentatge per actualitzar els protocols sobre violències sexuals en espais públics d'oci i festius 

10147/2018-01

09/02/2018

14/03/2018

12/03/2018

Prezi com a eina al núvol per fer presentacions

10075/2018-01

15/01/2018

07/03/2018

09/03/2018

Gestió emocional - Coaching

10077/2018-01

15/01/2018

02/03/2018

Inici de l'activitat

Activitat

Codi edició

Inici inscripció

Fi inscripció

20/04/2018

Llenguatge administratiu igualitari

10078/2018-01

15/01/2018

13/04/2018

17/04/2018

Gestió transversal de gènere

10119/2018-01

15/01/2018

12/04/2018

10/04/2018

Conceptes bàsics sobre contractació administrativa

10032/2018-01

15/01/2018

04/04/2018

09/04/2018

Procediment administratiu

10073/2018-01

15/01/2018

03/04/2018

09/04/2018

Notificació d'actes administratius en via administrativa

10074/2018-01

15/01/2018

02/04/2018

04/04/2018

Curs diversitat religiosa. Conceptes i criteris d'aplicació

10080/2018-01

15/01/2018

28/03/2018

Inici de l'activitat

Activitat

Codi edició

Inici inscripció

Fi inscripció

04/05/2018

Eines per desenvolupar les competències emocionals en l'entorn laboral

10698/2018-01

15/01/2018

27/04/2018

02/05/2018

Procediment administratiu derivades de les lleis 39/2015 i 40/2015, d'1 d'octubre

10066/2018-01

15/01/2018

25/04/2018

Inici de l'activitat

Activitat

Codi edició

Inici inscripció

Fi inscripció

08/06/2018

Anàlisi i gestió de conflictes, nivell avançat

10071/2018-01

15/01/2016

01/06/2018

06/06/2018

Bones presentacions en públic

10070/2018-01

15/01/2018

30/05/2018

Lleida

Inici de l'activitat

Activitat

Codi i edició

Inici inscripció

Fi inscripció

13-feb

Sessió sobre coneixement, aprenentatge i innovació a les administracions públiques

10029/2018-1

26-gen

08-feb

19-feb

Taller d'habilitats comunitatives, com obtenir resultats

10024/2018-1

26-gen

09-feb

26-feb

Eines per desenvolupar les competècnies emocionals en l'entorn laboral

10026/2018-1

26-gen

16-feb

Inici de l'activitat

Activitat

Codi i edició

Inici inscripció

Fi inscripció

03-abr

Curs virtual de procediment administratiu

10037/2018-1

26-gen

23-març

03-abr

Taller sobre el web social i les eines 2.0 que faciliten la tasca del tècnic

10049/2018-1

26-gen

23-març

05-abr

Taller d'habilitats comunicatives, saber fer preguntes

10022/2018-1

26-gen

27-març

06-abr

Curs sobre lideratge i canvi en l'organització

10015/2018-1

26-gen

27-març

25-ab

Taller d'habilitats comunicatives,  l’ús de la dialèctica positiva i la veu

10018/2018-1

26-gen

16-abr

Inici de l'activitat

Activitat

Codi i edició

Inici inscripció

Fi inscripció

03-maig

Resolució de conflictes

10027/2018-1

26-gen

25-abr

07-maig

Organitza les teves idees i el teu treball en mapes mentals

10033/2018-1

26-gen

27-abr

14-maig

Organització i mètode de treball

10031/2018-1

26-gen

03-maig

15-maig

Taller de recursos per redactar documents eficaços

10030/2018-1

26-gen

04-maig

17-maig

Taller de dubtes dels sentit del silenci administratiu i dels actes presumptes en via administrativa

10040/2018-1

26-gen

08-maig

21-maig

Curs sobre la comunicació i la confidencialitat en l’atenció al ciutadà

10028/2018-1

26-gen

11-maig

Inici de l'activitat

Activitat

Codi i edició

Inici inscripció

Fi inscripció

04-juny

Optimització de reunions

10025/2018-1

26-gen

25-maig

15-juny

Eines lingüístiques a l'abast de tothom

10035/2018-1

26-gen

06-juny

21-juny

Terminis en via administrativa

10042/2018-1

26-gen

21-juny

Alt Pirineu i Aran

Data d'inici

Activitat

Codi-edició

Inici inscripció

Fi inscripció

06-abr

Taller de recursos per redactar documents eficaços

10061/2018-1

26-gen

28-març

Data d'inici

Activitat

Codi-edició

Inici inscripció

Fi inscripció

12-juny

Novetats en el procediment administratiu derivades de les lleis 39/2015 i 40/2015, d'1 d'octubre

10059/2018-1

26-gen

01-juny

Catalunya Central

 

Data d'inici Activitat Codi d'edició Inici d'inscripció Fi d'inscripció
01/03/2018 Curs sobre redacció d'informes tècnics 10145/2018-1 13/02/2018 23/02/2018