• Imprimeix

Formació per a l'Administració de la Generalitat

A les llistes següents es relacionen les activitats formatives per al personal de la Generalitat que actualment tenen període d’inscripció obert.

Per a qualsevol dubte o aclariment sobre l’activitat que us interessi i per inscriure-us-hi cal que utilitzeu ATRI o bé que us adreceu a la unitat de formació del vostre departament o organisme. 

Aquí hi podeu consultar les adreces i telèfons.

Barcelona

Inici de l’activitat

Activitat

Codi i edició

Inici d’inscripció

Fi d’inscripció

03/12/2018


Curs sobre l'organització de l'Administració de la Generalitat

10298/2018-1

10/10/2018

15/11/2018

06/12/2018


Curs bàsic d'autoconfiguració de tràmits electrònics.

10285/2018-2

08/10/2018

15/11/2018

11/12/2018

#SolidaritatEAPC amb La Marató: Què hem de fer quan el càncer apareix a la feina? 

10284/2018-1

01/08/2018

23/11/2018

Inici de l’activitat

Activitat

Codi i edició

Inici d’inscripció

Fi d’inscripció

15/01/2019

Curs d'anàlisi de l'eficiència i la productivitat 

10009/2019-1

23/11/2018

13/12/2018

17/01/2019

Curs bàsic d'estadística amb PSPP

10014/2019-1

30/11/2018

13/12/2018

22/01/2019

Taller d'Aprofundiment en Contractació al Sector Públic de l'Administració de la Generalitat 

10005/2019-1

12/11/2018

13/12/2018

Inici de l’activitat

Activitat

Codi i edició

Inici d’inscripció

Fi d’inscripció

05/11/2018

MOOC “Transparència i protecció de dades: interacció i equilibri”

10276/2018-1

19/07/2018

28/09/2018

05/11/2018

Jornada de bones pràctiques en administració digital

10299/2018-1

15/10/2018

30/10/2018

05/11/2018

Contractació pública amb perspectiva de gènere

10288/2018-1

27/09/2018

18/10/2018

06/11/2018

Sessió avançada de l’eina d’autoconfiguració de tràmits

10296/2018-1

04/10/2018

25/10/2018

09/11/2018

Curs sobre el tramitador genèric

10162/2018-2

07/09/2018

18/10/2018

12/11/2018

Curs sobre la Plataforma de serveis de contractació pública (PSCP), per a usuaris de nivell avançat

10259/2018-1

03/09/2018

25/10/2018

13/11/2018

Sessió sobre còpies i notificacions electròniques

10303/2018-1

18/10/2018

06/11/2018

15/11/2018

Taller sobre el catàleg corporatiu de processos

10293/2018-1

28/09/2018

18/10/2018

15/11/2018

Sessió sobre el portasignatures digital corporatiu

10006/2018-2

10/10/2018

31/10/2018

19/11/2018

Curs sobre la Plataforma de serveis de contractació pública (PSCP), per a usuaris de nivell avançat

10259/2018-2

03/09/2018

25/10/2018

20/11/2018

Taller bàsic sobre el formulari genèric

10159/2018-3

07/09/2018

31/10/2018

23/11/2018

Curs de càlcul del pressupost dels contractes

10271/2018-1

15/10/2018

23/11/2018

23/11/2018

Jornada “10 anys de Política pública de millora de la regulació”

10306/2018-1

25/10/2018

16/11/2018

27/11/2018

Curs en l'ús de la Plataforma de serveis de contractació pública (PSCP) per a persones no iniciades

10167/2018-4

05/09/2018

08/11/2018

29/11/2018

Taller de resolució de dubtes i novetats de l'RPC, per a usuaris avançats

10064/2018-3

03/09/2018

08/11/2018

29/11/2018

Jornada RELIG 2018: Religió, mort i espiritualitat. Ritus funeraris i gestió de cementiris

10307/2018-1

24/10/2018

23/11/2018

30/11/2018

XXVII Seminari d'estudi i pràctica jurídica

10282/2018-1

25/10/2018

16/11/2018

Inici de l’activitat

Activitat

Codi i edició

Inici d’inscripció

Fi d’inscripció

03/10/2018

Curs bàsic d'autoconfiguració de tràmits electrònics. Edició 1

10285/2018-1

09/08/2018

20/09/2018

05/10/2018

Sessió sobre la gestió de sol·licituds d’accés a la informació pública al tramitador genèric

10206/2018-3

08/07/2018

20/09/2018

 10/10/2018  Curs de disseny de les polítiques públiques amb perspectiva de gènere. Àmbit específic  10235/2018-2  12/07/2018  20/09/2018

15/10/2018

Curs virtual bàsic de consum

10240/2018-1

04/07/2018

27/09/2018

15/10/2018

Curs sobre la dinamització dels Consells de Participació Ciutadana

10286/2018-1

03/09/2018

27/09/2018

19/10/2018

Sessió sobre identificació i signatura electrònica

10143/2018-1

14/08/2018

10/10/2018

23/10/2018

Sessió sobre la utilització no sexista del llenguatge. La Guia d'usos no sexistes de la llengua

10280/2018-1

06/09/2018

04/10/2018

23/10/2018

Sessió d'introducció al RPC, per a usuaris no iniciats

10063/2018-3

03/09/2018

04/10/2018

24/10/2018

Curs sobre diversitat religiosa. Conceptes i criteris d'aplicació

10194/2018-2

05/06/2018

04/10/2018

24/10/2018

Sessió de gestió documental. El cicle de vida de la informació

10287/2018-1

03/09/2018

04/10/2018

Inici de l’activitat

Activitat

Codi i edició

Inici d’inscripció

Fi d’inscripció

12/09/2018

Curs de formació per a docents ocasionals - Edició 1

10252/2018-1

19/06/2018

03/07/2018

12/09/2018

Curs de formació per a docents ocasionals - Edició 2

10252/2018-2

04/07/2018

23/07/2018

12/09/2018

Curs de formació per a docents ocasionals - Edició 3

10252/2018-3

04/07/2018

23/07/2018

17/09/2018

Taller d'aprofundiment sobre contractació pública a les entitats del sector públic de la Generalitat

10222/2018-2

19/06/2018

03/07/2018

19/09/2018

Curs de comptabilitat financera. Mòdul II (nivell mitjà)

10247/2018-2

01/06/2018

06/09/2018

19/09/2018

Formació d'aprofundiment en el disseny i desplegament de polítiques públiques LGBTI

10255/2018-1

04/07/2018

06/09/2018

27/09/2018

Curs de comptabilitat pública II

10254/2018-1

25/06/2018

31/08/2018

Inici de l’activitat

Activitat

Codi i edició

Inici d’inscripció

Fi d’inscripció

03/07/2018

Curs bàsic d'Aul@

10251/2018-1

01/06/2018

21/06/2018

16/07/2018

Taller d'aprofundiment sobre contractació pública a les entitats del sector públic de la Generalitat

10222/2018-1

19/06/2018

03/07/2018

Inici de l’activitat

Activitat

Codi i edició

Inici d’inscripció

Fi d’inscripció

08/06/2018

Curs de disseny de les polítiques públiques amb perspectiva de gènere

10235/2018-1

09/05/2018

24/05/2018

11/06/2018

Curs bàsic sobre dèficit i estabilitat pressupostària

10217/2018-1

10/04/2018

18/05/2018

12/06/2018

eapcOpenLab: més enllà de la competitivitat i la reputació, l'RS al centre de l'estrategia

10211/2018-1

02/05/2018

01/06/2018

12/06/2018

Curs bàsic d'estadística amb PSPP

10215/2018-1

10/04/2018

25/05/2018

18/06/2018

Sessió sobre el Portal Jurídic de Catalunya

10244/2018-1

16/05/2018

12/06/2018

18/06/2018

Taller bàsic sobre el formulari genèric

10159/2018-2

08/05/2018

30/05/2018

22/06/2018

Curs com incorporar la perspectiva de gènere en les formacions

10213/2018-1

12/04/2018

25/05/2018

25/06/2018

Curs sobre la incidència de les lleis 39 i 40/2015 en els arxius i gestió de documents electrònics

10241/2018-1

14/05/2018

07/06/2018

26/06/2018

Curs de disseny de les polítiques públiques amb perspectiva de gènere

10214/2018-1

12/04/2018

31/05/2018

26/06/2018

Sessió sobre comunicacions electròniques en el procediment administratiu

10144/2018-1

14/05/2018

07/06/2018

28/06/2018

Les consultes públiques prèvies: un entrebanc per regular o una oportunitat per participar?

10248/2018-1

25/05/2018

22/06/2018

29/06/2018

Seminari tècnic de prevenció de riscos laborals

10250/2018-1

30/05/2018

14/06/2018

Inici de l’activitat

Activitat

Codi i edició

Inici d’inscripció

Fi d’inscripció

02/05/2018

Avaluació de la contaminació acústica. Nivell II

10118/2018-1

07/02/2018

05/04/2018

02/05/2018


Curs sobre diversitat religiosa. Conceptes i criteris d’aplicació

10194/2018-1

02/03/2018

12/04/2018

07/05/2018

Curs sobre com comunicar amb perspectiva de gènere

10193/2018-1

08/03/2018

20/04/2018

07/05/2018

Curs bàsic de prevenció de riscos laborals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat

10200/2018-1

16/03/2018

16/04/2018

07/05/2018

Jornada sobre el dia mundial de la seguretat i la salut en el treball

10224/2018-1

19/04/2018

02/05/2018

08/05/2018

Curs introductori sobre el disseny i l'anàlisi de les enquestes

10205/2018-1

27/03/2018

20/04/2018

10/05/2018

Com incorporar la ciutadania en l’elaboració de les polítiques públiques

10140/2018-1

21/02/2018

20/04/2018

10/05/2018

Jonada sobre la Finestreta  Única Empresarial, relació electrònica amb les empreses

10220/2018-1

16/04/2018

03/05/2018

14/05/2018

MOOC "Transparència i protecció de dades: interacció i equilibri"

10202/2018-1

13/03/2018

09/04/2018

16/05/2018

Curs sobre el model de finançament de la Generalitat de Catalunya

10204/2018-1

14/03/2018

27/04/2018

16/05/2018

Curs sobre les violències sexuals en espais públics d'oci i festius

10203/2018-1

04/04/2018

27/04/2018

22/05/2018


Curs de contractació del sector públic

10192/2018-1

18/04/2018

03/05/2018

25/05/2018

Sessió sobre la gestió de sol·licituds d'accés a la informació pública al tramitador genèric

10206/2018-1

11/04/2018

27/04/2018

28/05/2018

Curs sobre el programa de gestió de dietes, assistències i indemnitzacions (DAI)

10171/2018-1

01/03/2018

04/05/2018

Inici de l’activitat

Activitat

Codi i edició

Inici d’inscripció

Fi d’inscripció

03/04/2018

Sessió "Què és l'escolta activa al govern obert"

10169/2018-1

20/02/2018

16/03/2018

03/04/2018

Llengua de signes catalana - LSC 1 (segona part)

10158/2018-1

16/03/2018

03/04/2018

04/04/2018

Seminari sobre les fonts estadístiques oficials de Catalunya

10148/2018-1

14/02/2018

16/03/2018

04/04/2018

Comptabilitat financera (mòdul I)

10165/2018-1

19/02/2018

16/03/2018

06/04/2018

Curs sobre el tramitador genèric

10162/2018-1

15/02/2018

16/03/2018

09/04/2018

Taller bàsic de formulari genèric

10159/2018-1

14/02/2018

16/03/2018

09/04/2018

Curs sobre l'avaluació i millora dels serveis en el govern obert

10183/2018-1

28/02/2018

09/04/2018

10/04/2018

Curs de comptabilitat pública I

10166/2018-1

21/02/2018

16/03/2018

12/04/2018

Taller per a nous usuaris del Registre Electrònic d'Empreses Licitadores (RELI)

10138/2018-1

16/02/2018

16/03/2018

13/04/2018

Sessió sobre les noves masculinitats: per a una convivència en igualtat

10198/2018-1

08/03/2018

09/04/2018

20/04/2018

Sessió sobre les eines de bon govern

10201/2018-1

08/03/2018

06/04/2018

20/04/2018

Jornada sobre el nou Reglament europeu de protecció de dades personals

10210/2018-1

23/03/2018

16/04/2018

  

Inici de l’activitat

Activitat

Codi i edició

Inici d’inscripció

Fi d’inscripció

02/03/2018

Curs de finançaments estructurats

10010/2018-1

19/01/2018

15/02/2018

05/03/2018

Sessió sobre l'accés electrònic del ciutadà. Drets i obligacions en el procediment administratiu (10141/2018-1)

10141/2018-1

07/03/2018

28/02/2018

06/03/2018

Sessió d’actualització de circuits relacionats amb les despeses de personal

10007/2018-1

17/01/2018

15/02/2018

06/03/2018

Curs sobre conceptes bàsics del pressupost i les finances públiques

10012/2018-2

10/01/2018

31/01/2018

09/03/2018

Presentació del Pla d’igualtat entre dones i homes de la Generalitat de Catalunya

10157/2018-1

15/02/2018

05/03/2018

19/03/2018

Curs per a persones no iniciades en l'ús de la Plataforma de serveis de contractació pública (PSCP)

10167/2018-1

19/02/2018

02/03/2018

20/03/2018

Jornada de bones pràctiques en administració electrònica

10179/2018-1

27/02/2018

14/03/2018

21/03/2018

Curs per a persones no iniciades en l'ús de la Plataforma de serveis de contractació pública (PSCP)

10167/2018-2

19/02/2018

02/03/2018

21/03/2018

Curs sobre les estratègies per a garantir els drets de les persones LGTBI i contra la discriminació

10139/2018-1

13/02/2017

02/03/2018

22/03/2018

Jornada sobre la revisió de la despesa

10011/2018-1

27/02/2018

16/03/2018

23/03/2018

Sessió en relació a l’expedient electrònic

10142/2018-1

13/02/2018

16/03/2018

 

Inici de l’activitat

Activitat

Codi i edició

Inici d’inscripció

Fi d’inscripció

01/02/2018

Jornada sobre els aspectes clau de la nova llei de contractes del sector públic

10014/2018-1

22/12/2017

10/01/2018

08/02/2018

Jornada sobre la nova Llei de contractes del sector públic, adreçada a entitats del sector públic

10076/2018-1

12/01/2018

02/02/2018

08/02/2018

Taller de resolució de dubtes i novetats de l'RPC, per a usuaris avançats

10064/2018-1

15/01/2018

31/01/2018

12/02/2018

Sessió d'Introducció al Registre Públic de Contractes (RPC), per a usuaris no iniciats

10063/2018-1

15/01/2018

31/01/2018

13/02/2018

Curs d'introducció a l'avaluació econòmica

10009/2018-1

14/12/2017

29/01/2018

14/02/2018

Sessió d'Introducció al Registre Públic de Contractes (RPC), per a usuaris no iniciats

10063/2018-2

15/01/2018

31/01/2018

15/02/2018

Taller de resolució de dubtes i novetats de l'RPC, per a usuaris avançats

10064/2018-2

15/01/2018

31/01/2018

15/02/2018

Curs sobre conceptes bàsics del pressupost i les finances públiques

10012/2018-1

10/01/2018

31/01/2018

26/02/2018

Jornada en relació amb l’eina de licitació electrònica “Sobre Digital 2.0”

10105/2018-1

26/01/2018

21/02/2018

Inici de l’activitat

Activitat

Codi i edició

Inici d’inscripció

Fi d’inscripció

16/01/2018

Curs de disseny d'enquestes i qüestionaris en línia

10001/2018-1

28/11/2017

15/12/2017

23/01/2018

Sessió sobre el portasignatures digital corporatiu

10006/2018-1

14/12/2017

11/01/2018

23/01/2018

Curs de càlcul i anàlisi de costos dels serveis públics

10008/2018-1

14/12/2017

12/01/2018

25/01/2018

Curs Llengua de signes catalana LSC4 (1era part)

10004/2018-1

13/12/2017

09/01/2018

30/01/2018

Curs sobre la contractació pública estratègica

10005/2018-1

20/12/2017

17/01/2018

Girona

Inici de l'activitat

Activitat

Codi edició

Inici d'inscripció

Fi d'inscripció

05/11/2018

Línies bàsiques de la protecció de dades personals (Autoaprenentatge)

10107/2018-01

22/06/2018

19/10/2018

05/11/2018

Eines per desenvolupar competències emocionals

10099/2018-01

22/06/2018

19/10/2018

07/11/2018

Taller d'habilitats comunicatives: Saber escoltar

10095/2018-01

22/06/2018

19/10/2018

08/11/2018

Taller d'habilitats comunicatives: L'ús de la dialèctica positiva i la veu

10094/2018-01

22/06/2018

 24/10/2018

09/11/2018

Sessió sobre les eines de bon govern

10176/2018-01

22/06/2018

 19/10/2018

23/11/2018

Organitza les teves idees i el teu treball en mapes mentals

10098/2018-01

22/06/2018

 08/11/2018

01/11/2018

Taller d’introducció al Mindfulness

10164/2018-1

Tancada

Tancada

 

Inici d'activitat

Activitat

Codi i edició

Inici inscripcions

Fi inscripcions

02/10/2018

Novetats en el procediment administratiu derivades de la llei 39 i 40 d’1 d’octubre

10258/2018-01

22/06/2018

17/09/2018

05/10/2018

Decisions emocionals o racionals

10097/2018-01

22/06/2018

19/09/2018

08/10/2018

Procediment administratiu (Virtual)

10111/2018-01

22/06/2018

20/09/2018

09/10/2018

Curs de diversitat religiosa. Conceptes i criteris d'aplicació

10122/2018-01

22/06/2018

20/09/2018

16/10/2018

Terminis en via administrativa

10114/2018-01

22/06/2018

04/10/2018

16/10/2018

Infografia: representar gràficament la informació

10116/2018-01

22/06/2018

04/10/2018

19/10/2018

Taller de recursos per redactar documents eficaços

 10100/2018-01  22/06/2018  04/10/2018

19/10/2018

Sessió d’avaluació de polítiques públiques en el govern obert

 10174/2018-01  04/09/2018  05/10/2018

19/10/2018

Sessió sobre identificació i signatura electrònica

 10143/2018-02  03/09/2018  05/10/2018
Inici de l'activitat

Activitat

Codi i edició

 Inici d’ inscripció  Fi d'inscripció

17/09/2018

Eines 2.0 per facilitar les tasques dels tècnics

10230/2018-01

 Tancada Tancada

24/09/2018

Contractes del sector públic

10106/2018-01

 22/06/2018 12/09/2018

25/09/2018

Organització i mètode de treball

10096/2018-01

 22/06/2018 12/09/2018

26/09/2018

Qualitat personal i intel·ligència emocional en l'exercici de les funcions

10223/2018-01

 Tancada Tancada

Inici de l'activitat

Activitat

Codi i edició

Inici d’ inscripció

Fi d’ inscripció

03/07/2018

Sentit del silenci administratiu i els actes presumptes en via administrativa

10113/2018-1

26/01/2018

18/06/2018

 

Inici de l'activitat

Activitat

Codi i edició

Inici d’ inscripció

Fi d’ inscripció

05/06/2018 Taller d'habilitat comunicatives en l'entrevista de selecció

10089/2018-1

26/01/2018

22/05/2018

05/06/2018 Taller sobre ètica i secret professional 10092/2018-1 26/01/2018 22/05/2018
 18/06/2018 Sessió sobre el Portal Jurídic de Catalunya. Emissió en directe.   10244/2018-2  22/05/2018  12/06/2018
22/06/2018 Taller d’introducció al Mindfulness 10163/2018-1 15/02/2018 09/04/2018
26/06/2018 Comunicacions electròniques en el procediment administratiu 10144/2018-2 22/05/2018 12/06/2018

Inici de l'activitat

Activitat

Codi i edició

Inici d’ inscripció

Fi d’ inscripció

04/05/2018

Qualitat personal i intel·ligència emocional en l'exercici de les funcions

10085/2018-1

26/01/2018

23/04/2018

07/05/2018

Eines 2.0 per facilitar les tasques dels tècnics

10084/2018-1

26/01/2018

23/04/2018

08/05/2018

Novetats en el procediment administratiu derivades de les lleis 39/2015 i 40/2015, d'1 d'octubre

10109/2018-1

26/01/2018

23/04/2018

10/05/2018

Taller d'introducció al Mindfulness

10086/2018-1

26/01/2018

26/04/2018

17/05/2018

Revisió dels actes administratius

10112/2018-1

26/01/2018

03/05/2018

04/05/2018

Qualitat personal i intel·ligència emocional en l'exercici de les funcions

10085/2018-1

26/01/2018

23/04/2018

24/05/2018

Jornada sobre els nous protocols per al tractament de casos d’assetjament psicològic i sexual (Emissió en directe)

10228/2018-2

02/05/2018

21/05/2018

 

Inici de l'activitat

 

Activitat

Codi i edició

Inici d’ inscripció

Fi d’ inscripció

05/04/2018

Diversitat religiosa. Conceptes i criteris d’aplicació

10121/2018-1

26/01/2018

22/03/2018

09/04/2018

Procediment administratiu. (Virtual)

10110/2018-1

26/01/2018

23/03/2018

10/04/2018

Gestió del temps

10087/2018-1

26/01/2018

23/03/2018

11/04/2018

Estratègies per garantir els drets de les persones LGTBI i contra la discriminació

10120/2018-1

12/03/2018

03/04/2018

13/04/2018

Taller Instamaps Bàsic

10199/2018-1

06/03/2018

04/04/2018

 

20/04/2018

 

Sessió què és l’escolta activa al govern obert

10178/2018-1

06/03/2018

11/04/2018

 

20/04/2018

 

Taller d’eines lingüístiques a l’abast de tothom

10083/2018-1

26/01/2018

10/04/2018

Inici de l'activitat

Activitat

Codi i edició

Inici d’ inscripció

Fi d’ inscripció

05/03/2018

Taller d'habilitats comunicatives: saber fer preguntes

10082/2018-1

26/01/2018

23/02/2018

05/03/2018

Línies bàsiques sobre transparència i accés a la informació pública. (Autoaprenentatge)

10108/2018-1

26/01/2018

23/02/2018

05/03/2018

 Accés electrònic del ciutadà. Drets i obligacions en el procediment administratiu

10141/2018-3

22/02/2018

28/02/2018

05/03/2018

Comunicació i confiança. Conceptes i criteris d'aplicació

10141/2018-3

26/01/2018

22/02/2018

23/03/2018

Sessió sobre l'expedient electrònic

10142/2018-3

22/02/2018

14/03/2018

  

Inici de l'activitat

Activitat

Codi i edició

Inici d’ inscripció

Fi d’ inscripció

20/02/2018

Atenció telefònica

10081/2018-1

26/01/2018

12/02/2018

26/02/2018

Jornada en relació amb l'eina de licitació electrònica "Sobre Digital 2.0".Emissió en directe

10105/2018-2

05/02/2018

19/02/2018

26/02/2018

Taller d'habilitats comunicatives: com obtenir resultats

10088/2018-1

16/01/2018

16/02/2018

 

Tarragona

Inici de l'activitat Activitat Codi edició Inici Inscripció Fi d'inscripció
05/11/2018 Anàlisi i gestió de dades: l’ús òptim dels fulls de càlcul per a realitzar informes 10269/2018-1 04/07/2018 18/10/2018
13/11/2018 Novetats en el procediment administratiu derivades de les lleis 39 i 40 d’1 d’octubre 10263/2018-1 04/07/2018 18/10/2018
08/11/2018 Redueix l’estrès mitjançant la consciència plena: Mindfulness 10264/2018-1 04/07/2018 18/10/2018
23/11/2018 Conceptes clau de gestió de personal: situacions administratives 10262/2018-1 04/07/2018 18/10/2018
06/11/2018 Gestió transversal de gènere (ICD) 10281/2018-1 01/08/2018 24/10/2018
Inici de l'activitat Activitat Codi edició Inici Inscripció Fi d'inscripció
02/10/2018 Qualitat personal i intel·ligència emocional en l’exercici de les funcions 10261/2018-1 04/07/2018 17/09/2018
04/10/2018 Bones presentacions en públic 10266/2018-1 04/07/2018 17/09/2018
08/10/2018 Creació i gestió de plantilles i formularis amb tractament de textos per a documents administratius 10267/2018-1 04/07/2018 20/09/2018
19/10/2018 Sessió sobre identificació i signatura electrònica (Emissió en directe) 10143/2018-1 01/10/2018 11/10/2018
22/10/2018 Taller sobre el web social i les eines 2.0 que faciliten la tasca de l’Administració pública 10268/2018-1 04/07/2018 05/10/2018
22/10/2018 Organització i mètode de treball 10265/2018-1 04/07/2018 05/10/2018
Inici  de l'activitat   Activitat Codi i edició Inici d'inscripció Fi d'inscripció
03/05/2018 Anàlisi i gestió de dades: l’ús òptim dels fulls de càlcul per a realitzar informes 10137/2018-01 05/02/2018  20/04/2018
04/05/2018 Millorar l'experiència amb el ciutadà i la gestió de situacions difícils 10131/2018-01 05/02/2018 20/04/2018
16/05/2018 Xarxes socials i violència masclista en el col·lectiu de joves 10238/2018-04 04/05/2018 11/05/2018
24/05/2018 Punts clau de la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (personal de suport) 10124/2018-01 05/02/2018 10/05/2018
24/05/2018 Jornada sobre els nous protocols per al tractament de casos d'assetjaments psicològic i sexual (emissió en directe) 10228/2018-04 04/05/2018 21/05/2018
28/05/2018 Càlculs sobre el temps de treball: jornada, vacances, permisos i mesures de conciliació 10133/2018-01 05/02/2018 14/05/2018

Inici de l’activitat

Activitat

Codi i edició

Inici d’inscripció

Fi d’inscripció

01/03/2018

La intel·ligència emocional a l'entorn professional

10129/2018-01

05/02/2018

 19/02/2018

02/03/2018

Punts claus per a la redacció d'Informes i memòries de qualitat. La redacció col·laborativa

10132/2018-01

05/02/2018

20/02/2018

05/03/2018

Creació i gestió de plantilles i formularis amb tractament de textos per a documents administratius

10134/2018-01

05/02/2018

23/02/2018

06/03/2018

Programació neurolingüística aplicada a l’entorn laboral

10130/2018-01

05/02/2018

23/02/2018

07/03/2018

Procediment administratiu sancionador

10125/2018-01

05/02/2018

 23/02/2018

Terres de l'Ebre

 

Inici de l'activitat 

Activitat

Codi i edició

Inici d’ inscripció

Fi d’ inscripció

06/11/2018

Llenguatge administratiu igualitari

10292/2018-01

27/09/2018

25/10/2018

12/11/2018

Eines 2.0 per editar i maquetar material de difusió

10275/2018-01

05/07/2018

02/11/2018

15/11/2018

Terminis en via administrativa

10294/2018-01

02/10/2018

05/11/2018

19/11/2018

La comunicació assertiva

10184/2018-01

05/07/2018

12/11/2018

22/11/2018

Sentit del silenci administratiu i els actes presumptes en via administrativa

10189/2018-01

05/07/2018

15/11/2018

 

Inici de l'activitat 

Activitat

Codi i edició

Inici d’ inscripció

Fi d’ inscripció

03/10/2018

Taller pràctic d’Instamaps

10270/2018-01

02/07/2018

21/09/2018

04/10/2018

Terminis en via administrativa

10190/2018-01

05/07/2018

27/09/2018

05/10/2018

Eines lingüístiques a l’abast de tothom

10187/2018-01

05/07/2018

  27/09/2018

16/10/2018

Introducció al Mindfullness

10291/2018-01

27/09/2018

08/10/2018

18/10/2018

Actualització normativa en matèria de funció pública

10191/2018-01

05/07/2018

11/10/2018

19/10/2018

Sessió sobre identificació i signatura electrònica (STREAMING)

10143/2018-03

19/09/2018

10/10/2018

22/10/2018

Taller d’habilitats comunicatives, com parlar en públic

10272/21018-01

04/07/2018

15/10/2018

26/10/2018

Gestió emocional-coaching

10274/2018-01

05/07/2018

18/10/2018

 

nici de l'activitat

Activitat

Codi i edició

Inici d’ inscripció

Fi d’ inscripció

14/09/2018

Introducció al Mindfullness

10177/2018-01

04/07/2018

05/09/2018

17/09/2018(familiarització amb l’entorn virtual)

Inici: 24/09/2018

Contractes del sector públic

10186/2018-01

04/07/2018

12/09/2018

20/09/2018

Desenvolupar empatia

10185/2018-01

04/07/2018

14/09/2018

24/09/2018

Gestió de documents electrònics

10188/2018-01

05/07/2018

17/09/2018

25/09/2018

Taller d’habilitats comunicatives, com parlar en públic

10272/2018-01

04/07/2018

17/09/2018

 

Inici de l'activitat

Activitat

Codi i edició

Inici d’ inscripció

Fi d’ inscripció

26/06/2018

Sessió sobre comunicacions electròniques en procediment administratiu

10144/2018-03

24/05/2018

19/06/2018

26/06/2018

Jornada sobre conceptes bàsic del procediment administratiu a partir de la nova Llei 39/2015, d’1 d’octubre

10207/2018-02

15/03/2018

14/06/2018

19/06/2018

Jornada sobre conceptes bàsic del procediment administratiu a partir de la nova Llei 39/2015, d’1 d’octubre

10207/2018-01

15/03/2018

14/06/2018

12/06/2018

Bones pràctiques amb el tractament informació escrita, nivell inicial

10168/2018-01

20/02/2018

29/05/2018

11/06/2018

Gestió transversal de gènere

10119/2018-01

23/01/2018

30/05/2018

08/06/2018

Anàlisi i gestió de conflictes, nivell avançat

10071/2018-01

23/01/2018

01/06/2018

07/06/2018

Recopilació i gestió estructurada de les informacions

10160/2018-01

14/02/2018

30/05/2018

06/06/2018

Bones presentacions en públic

10070/2018-01

26/01/2018

30/05/2018

05/06/2018

Transferències a l’Arxiu Central: com preparar-les

10242/2018-03

14/05/2018

29/05/2018

Inici de l'activitat

Activitat

Codi i edició

Inici d’ inscripció

Fi d’ inscripció

 

28/05/2018

Transferències a l’arxiu central. Com preparar-les

10242/2018-2

09/05/2018

18/05/2018

24/05/2018

Jornada sobre els nous protocols per al tractament de casos d’assetjaments psicològic i sexual

10228/2018-5

04/05/2018

18/05/2018

 

23/05/2018

Transferències a l’arxiu central. Com preparar-les

10242/2018-1

09/05/2018

18/05/2018

04/05/2018

Eines per desenvolupar les competències emocionals en l'entorn laboral

10698/2018-01

15/01/2018

27/04/2018

03/05/2018

Conceptes bàsics sobre contractació administrativa

10062/2018-01

11/01/2018

25/04/2018

02/05/2018

Procediment administratiu derivades de les lleis 39/2015 i 40/2015, d'1 d'octubre

10066/2018-01

11/01/2018

25/04/2018

Inici de l'activitat

Activitat

Codi i edició

Inici d’inscripció

Fi d’ inscripció

20/04/2018

Finestra única empresarial: relació electrònica amb les empreses

10219/2018-01

06/0/4/2018

17/04/2018

16/04/2018

Instamaps bàsic

10197/2018-01

02/03/2018

06/04/2018

13/04/2018

Llenguatge administratiu igualitari

10078/2018-01

15/01/2018

13/04/2018

09/04/2018

Procediment administratiu

10073/2018-01

15/01/2018

03/04/2018

09/04/2018

Notificació d'actes administratius en via administrativa

10074/2018-01

15/01/2018

02/04/2018

04/04/2018

Curs diversitat religiosa. Conceptes i criteris d'aplicació

10080/2018-01

15/01/2018

28/03/2018

Inici de l'activitat

Activitat

Codi edició

Inici inscripció

Fi inscripció

16/03/2018

Resolució de problemes i presa de decisions

10067/2018-01

15/01/2018

09/03/2018

21/03/2018

Comunitat d'aprenentatge per actualitzar els protocols sobre violències sexuals en espais públics d'oci i festius 

10147/2018-01

09/02/2018

14/03/2018

12/03/2018

Prezi com a eina al núvol per fer presentacions

10075/2018-01

15/01/2018

07/03/2018

09/03/2018

Gestió emocional - Coaching

10077/2018-01

15/01/2018

02/03/2018

Inici de l'activitat

Activitat

Codi edició

Inici inscripció

Fi inscripció

21/02/2018

Eines 2.0 per fer visuals els teus informes (Piktochart, Crello, ...)

10104/2018-01

22/01/2018

14/02/2018

08/02/2018

Jornada sobre la nova Llei de contractes del sector públic, adreçada a entitats del sector públic

10076/2018-02

16/01/2018

 07/02/2018

08/02/2018

Curs sobre la comunicació i la confidencialitat en l'atenció al ciutadà

10065/2018-01

21/01/2018

 01/02/2018

05/02/2018

Anàlisi i gestió de conflictes, nivell inicial

10068/2018-01

15/01/2018

 31/01/2018

01/02/2018

Jornada sobre els aspectes clau de la nova llei de contractes del sector públic (emissió en directe)

10014/2018-05

08/01/2018

26/01/2018

Lleida

Inici d'activitat

Activitat

Codi

Inici d'incripció

Fi d'inscripció

05/11/2018

Novetats en el procediment administratiu derivades de les lleis 39/2015 i 40/2015, d'1 d'octubre 10045/2018-01 01/06/2018

26/10/2018

05/11/2018

Taller sobre el web social i les eines 2.0 que faciliten la tasca del personal de suport 10050/2018-01 01/06/2018 26/10/2018
15/11/2018 Autodiagnosi, qualitat personal i lideratge amb intel·ligència emocional 10227/2018-01 01/06/2018 07/11/2018
16/11/2018 Eines lingüístiques a l'abast de tothom

10036/2018-01

01/06/2018

08/11/2018

19/11/2018

Curs introducció al Mindfulness per ajudar en la reducció de l’estrès

10232/2018-01

01/06/2018

09/11/2018

22/11/2018 Sessió sobre les eines de bon govern

10173/2018-01

01/06/2018

13/11/2018

29/11/2018

Finestreta Única Empresarial: relació electrònica amb les empreses

10283/2018-01

14/09/2018

 

21/11/2018

 

Inici d'activitat 

Activitat

Codi

Inici d'incripció

Fi d'inscripció

01/10/2018

Procediment administratiu (v)

10038/2018-01

01/06/2018

21/09/2018

01/10/2018

Curs diversitat religiosa. Conceptes i criteris d'aplicació

10052/2018-01

01/06/2018

21/09/2018

03/10/2018

Organitza les teves idees i el teu treball en mapes mentals

10034/2018-01

01/06/2018

26/09/2018

08/10/2018

Decisions  racionals o emocionals

10016/2018-01

01/06/2018

30/10/2018

17/10/2018

Taller d'habilitats comunicatives,  l’ús de la dialèctica positiva i la veu

10019/2018-01

01/06/2018

08/10/2018

18/10/2018

Sessió pràctica d'Instamaps

10246/2018-01

01/06/2018

10/10/2018

19/10/2018

Sessió sobre identificació i signatura electrònica (emissió en directe)

10143/2018-01

17/09/2018

11/10/2018

22/10/2018

Taller de dubtes dels sentit del silenci administratiu i dels actes presumptes en via administrativa

10141/2018-01

01/06/2018

23/10/2018

31/10/2018 Terminis en via administrativa 10143/2018-01 01/06/2018 23/10/2018

Inici d'activitat

Activitat

Codi

Inici d'incripció

Fi d'inscripció

14/09/2018

Taller d'habilitats comunicatives, saber fer preguntes

10023/2018-01

01/06/2018

04/09/2018

17/09/2018

Curs introducció al Mindfulness per ajudar en la reducció de l’estrès

10103/2018-01

01/06/2018

06/09/2018

17/09/2018

Contractes del sector públic (v)

10039/2018-01

01/06/2018

06/09/2018

19/09/2018

Organització eficaç del treball

10032/2018-01

01/06/2018

10/09/2018

24/09/2018

Curs d’ètica professional i ètica pública

10221/2018-01

01/06/2018

14/09/2018

 

Inici de l'activitat

Activitat

Codi i edició

Inici inscripció

Fi inscripció

04/06/2018

Optimització de reunions

10025/2018-1

26/01/2018

25/05/2018

15/06/2018

Eines lingüístiques a l'abast de tothom

10035/2018-1

26/01/2018

06/06/2018

21/06/2018

Terminis en via administrativa

10042/2018-1

26/01/2018

21/06/2018

Inici de l'activitat

Activitat

Codi i edició

Inici inscripció

Fi inscripció

03/05/2018

Resolució de conflictes

10027/2018-1

26/01/2018

25/04/2018

07/05/2018

Organitza les teves idees i el teu treball en mapes mentals

10033/2018-1

26/01/2018

27/04/2018

14/05/2018

Organització i mètode de treball

10031/2018-1

26/01/2018

03/05/2018

15/05/2018

Taller de recursos per redactar documents eficaços

10030/2018-1

26/01/2018

04/05/2018

17/05/2018

Taller de dubtes dels sentit del silenci administratiu i dels actes presumptes en via administrativa

10040/2018-1

26/01/2018

08/05/2018

21/05/2018

Curs sobre la comunicació i la confidencialitat en l’atenció al ciutadà

10028/2018-1

26/01/2018

11/05/2018

Inici de l'activitat

Activitat

Codi i edició

Inici inscripció

Fi inscripció

03/04/2018

Curs virtual de procediment administratiu

10037/2018-1

26/01/2018

23/03/2018

03/04/2018

Taller sobre el web social i les eines 2.0 que faciliten la tasca del tècnic

10049/2018-1

26/01/2018

23/03/2018

05/04/2018

Taller d'habilitats comunicatives, saber fer preguntes

10022/2018-1

26/01/2018

27/03/2018

06/04/2018

Curs sobre lideratge i canvi en l'organització

10015/2018-1

26/01/2018

27/03/2018

25/04/2018

Taller d'habilitats comunicatives,  l’ús de la dialèctica positiva i la veu

10018/2018-1

26/01/2018

16/04/2018

Inici de l'activitat

Activitat

Codi i edició

Inici inscripció

Fi inscripció

02/03/2018

Novetats en el procediment administratiu derivades de les lleis 39/2015 i 40/2015, d'1 d'octubre

10044/2018-1

26/01/2018

22/02/2018

05/03/2018

Accés electrònic del ciutadà. Drets i obligacions en el procediment administratiu (emissió en directe)

10141/2018-2

22/02/2018

01/03/2018

06/03/2018

Taller d'habilitats comunicatives en l'entrevista de selecció com a candidat

10017/2018-1

26/01/2018

26/02/2018

07/03/2018

Deure d'intervenció de les persones que treballen a les Administracions Públiques de Catalunya, per a fer efectiu l'abordatge de l'homofòbia, la bifòbia  i la transfòbia a Catalunya

10054/2018-1

26/01/2018

26/02/2018

12/03/2018

Sessió sobre eines del bon govern

10173/2018-1

23/02/2018

05/03/2018

13/03/2018

Taller d'habilitats comunicatives, saber escoltar

10020/2018-1

26/01/2018

05/03/2018

14/03/2018

Curs d’ètica professional i ètica pública

10046/2018-1

26/01/2018

05/03/2018

23/03/2018

Sessió sobre l'expedient electrònic (emissió en directe)

10142/2018-2

22/02/2018

15/03/2018

         

Inici de l'activitat

Activitat

Codi i edició

Inici inscripció

Fi inscripció

13/02/2018

Sessió sobre coneixement, aprenentatge i innovació a les administracions públiques

10029/2018-1

26/01/2018

08/02/2018

19/02/2018

Taller d'habilitats comunitatives, com obtenir resultats

10024/2018-1

26/01/2018

09/02/2018

26/02/2018

Eines per desenvolupar les competècnies emocionals en l'entorn laboral

10026/2018-1

26/01/2018

16/02/2018

Alt Pirineu i Aran

Inici de l'activitat

Activitat

Codi-edició   

Inici d'inscripció

Fi d'inscripció

02/10/2018

Novetats en el procediment administratiu derivades de les lleis 39/2015 i 40/2015, d'1 d'octubre

10059/2018-01

26/01/2018

25/09/2018

Inici de l'activitat

Activitat

Codi-edició

Inici inscripció

Fi inscripció

12/06/2018

Novetats en el procediment administratiu derivades de les lleis 39/2015 i 40/2015, d'1 d'octubre

10059/2018-1

26-gen

01-juny

Inici de l'activitat

Activitat

Codi-edició

Inici inscripció

Fi inscripció

06/04/2018

Taller de recursos per redactar documents eficaços

10061/2018-1

26/01/2018

28/03/2018

Catalunya Central

Inici de l’activitat

Activitat

Codi i edició

Inici d’inscripció

Fi d’inscripció

19/10/2018

Sessió sobre identificació i signatura electrònica (emissió en directe)

10143-/2018-4

18/09/2018

11/10/2018

 

Data d'inici Activitat Codi d'edició Inici d'inscripció Fi d'inscripció
01/03/2018 Curs sobre redacció d'informes tècnics 10145/2018-1 13/02/2018 23/02/2018