• Imprimeix

Formació a mida

La Direcció posa en marxa aquesta línia a principis del 2008, per tal d’explotar un camp de serveis molt propers a les necessitats dels departaments i organismes que pugui rendibilitzar l’experiència tècnica de l’Escola i significar un suport eficaç a les unitats de formació, situant-se com un operador més al qual es poden externalitzar determinats serveis tècnics.