• Imprimeix

Serveis de formació a mida

Els serveis a mida que presta l’Escola van des de l’assessorament tècnic a l’elaboració d’un pla de formació complet, amb tots els estadis intermedis que comporta aquesta elaboració. Es pot dissenyar a mida una activitat, un programa sencer o tot un pla.

Les peticions a mida es treballen com un projecte fins a la seva implantació real. En concret, podem veure una llista d’activitats ordenades en el temps:

Proposta de projecte
 - Document de projecte: objectius, àmbit personal, territorial i temporal, recursos necessaris, pla de treball, calendari d'execució, etc.
 - Assessorament per al Pla de comunicació del projecte
 - Suport a la presentació del projecte

Detecció de necessitats
 - Disseny (anàlisi documental, eines, plantilles, etc.)
 - Execució de dinàmiques de grup
 - Suport a entrevistes

Anàlisi de necessitats
 - Realització de l’anàlisi i diagnòstic
 - Eines

Elaboració del Pla de formació
 - Document del Pla: objectius, criteris, àmbit personal i temporal, etc.
 - Establiment dels programes formatius per a col·lectius generals i específics
 - Calendaris
 - Disseny de les activitats
 - Disseny de l’avaluació del Pla i de les activitats
 - Assessorament sobre personal docent i/o coordinació del disseny de les activitat amb els docents
 - Pressupost

Presentació del Pla de formació
 - Disseny del Pla de comunicació
 - Suport a la presentació: acte de presentació (amb conferenciant o sense), plantilles de comunicats, preparació de la base de la presentació, etc.

Execució del Pla de formació (té un cost per a l’organisme demandant)
 - Suport tècnic: presentació de les activitats, seguiment del desenvolupament de l’activitat i del personal docent, avaluació de satisfacció l, informe d’avaluació

Logística: aules EAPC, recursos a l’aula, material, reprografia, llistes d’assistència, etc.

Avaluació del Pla de formació
 - Disseny de l’avaluació
 - Avaluació de satisfacció immediata a la finalització del curs
 - Avaluació de l’aprenentatge
 - Avaluació de la transferència (opcional)
 - Avaluació de l’impacte (opcional)
 - Certificació de les activitats formatives (opcional)

 

Aquests serveis es presten sempre de manera coordinada i amb el suport efectiu de la persona encarregada de la formació de l’organisme.

Data d'actualització:  03.02.2011