• Imprimeix

Màster en Direcció Pública

Període lectiu: març 2017 - desembre 2018
Crèdits ECTS: 60 crèdits

 

Organització: UOC - EAPC 

Places: 30

 

 

Presentació

El programa inclou tendències de govern i governança, enfocats cap a un lideratge d’allò públic que permeti donar respostes a les exigències de la ciutadania i fomenti l’apropament de l’Administració i els ciutadans en una nova societat complexa i canviant, des d’un punt de vista ètic i basat en el comportament responsable del personal directiu. 

Aquest Màster versa sobre pensament polític, gestió, administració i avaluació de polítiques públiques i està especialment enfocat a l’exercici del lideratge creatiu a les organitzacions des del punt de vista humanístic. A més, potencia sinergies entre els professionals per resoldre situacions a partir del treball en xarxa de l’alumnat. 

Les assignatures són teoricopràctiques i es complementen amb tallers, conferències, diàlegs sobre experiències i visites a institucions públiques. El claustre de professorat combina docents procedents de l’àmbit acadèmic amb altres del sector professional, cosa que garanteix una visió àmplia del tema.

Objectius

  1. Integrar els coneixements teoricopràctics necessaris per exercir la direcció pública en marcs polítics i legals de gran complexitat i entorns en canvi continu.
  2. Desenvolupar les habilitats que possibiliten el creixement personal i professional i que permeten liderar i gestionar els entorns de l’organització i la seva estructura interna.
  3. Dominar les eines que permetin desenvolupar un lideratge creatiu i gestionar canvis en temps de crisi.
  4. Potenciar els valors de servei públic i d’ètica pública vinculats a la responsabilitat directiva.
  5. Exercir la direcció pública des d’una perspectiva humanista i global, que incorpori l’esperit crític i la diversitat de mirades.
  6. Crear una xarxa de contactes professionals que ajudin a resoldre problemes mitjançant el treball en xarxa dels alumnes.

Persones destinatàries

Alts càrrecs, personal directiu i llocs de comandament assimilats a subdirectors de les administracions catalanes i del seu sector públic, així com personal directiu del sector privat.

Organització i direcció-coordinació

Organització: UOC - EAPC

Direcció - coordinació: Xavier Antich (UdG), Ana María Delgado (UOC), Elisenda Malaret (UB) i Heribert Padrol (advocat)

Crèdits ECTS

60 crèdits ECTS: 40 per a les assignatures obligatòries, 8 per a les assignatures optatives, 6 per al pràcticum i 6 per al treball final de màster. Els crèdits es distribueixen en 50 presencials i 10 virtuals

Matrícula

Període de matriculació: tancat

Import: 7.200 €, dels quals l'EAPC en subvenciona el 20%, per tant, l'import de la matrícula és de 5.760 €.

 

Més informació