• Imprimeix

Màster Direcció Pública

imatge_master_direccio_publica

El paper que juguen les persones amb responsabilitat dins d’una organització és sens dubte decisiu. Els directius públics prenen les decisions i duen a terme els projectes. Per això, Catalunya necessita directius públics professionals que sota criteris d’idoneïtat i competència professional, exerceixin la seva tasca diària amb avaluació dels seus resultats.

Les administracions necessiten, doncs, d’aquest perfil de directiu capaç d’actuar sota criteris d'eficiència i eficàcia, que doni impuls a la qualitat institucional i als valors públics que la ciutadania i el sector públic requereixen. Els directius necessiten disposar d’un espai on obtenir oportunitats d’aprenentatge multidisciplinari que els ofereixi coneixements, valors i estratègia per enfrontar-se al gran repte de la responsabilitat que comporta el seu càrrec.  

El paradigma d'aquest nou enfocament de la formació directiva es manifesta en la primera edició del Màster en Direcció Pública (MDP), un nou programa formatiu de tercer cicle de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que neix, en la seva primera edició, com a títol propi EAPC/UOC. És, així doncs, un producte amb un enfocament multidisciplinari que combina continguts i coneixements vinculats a la responsabilitat de l'alta direcció pública, capacitats i habilitats en l'execució de la direcció pública i el lideratge d'equips i persones i està fonamentat en valors de servei públic estretament lligats a la responsabilitat directiva.  

El programa inclou tendències de govern i governança, enfocades a un lideratge d’allò públic que permeti donar respostes a les exigències de la ciutadania i fomenti l’apropament de l’administració i els ciutadans en una nova societat complexa i canviant, des d’un punt de vista ètic, que es basi en el comportament responsable dels directius. El programa també versa sobre pensament polític, gestió, administració i avaluació de polítiques públiques, i està especialment enfocat a l’exercici del lideratge a les organitzacions de manera global. Per aquesta raó, incorpora una part específica dedicada a les competències i perfils dels directius públics mitjançant un programa individualitzat.

Oferim al directiu un espai ple d’oportunitats d’aprenentatge amb metodologies diverses, des de la conceptualització teòrica a l’expressió i gestió de les emocions. Cadascun dels continguts del programa es tracta des de diferents vessants i perspectives, amb l’objectiu d’oferir un ampli ventall d’elements d’anàlisi.

Data d'actualització:  16.12.2016