• Imprimeix

Màster en Gestió i Dret Local

Període lectiu: 2018 - 2020
Crèdits ECTS: 70 crèdits
Interuniversitari UAB - URV – UdG - EAPC

 

Període de matriculació edició Barcelona:

Diploma de Postgrau en Dret Local: setembre-octubre 2018

Diploma de Postgrau en Dret Urbanístic: setembre-octubre 2019

Treball de recerca (Màster): setembre 2020

 

Dates d’inici i finalització del Postgrau de Dret Local: 23 d’octubre del 2018 a 27 de juny del 2019.

Places: 20 (nombre mínim)

 

Presentació

Aquest Màster té un caràcter biennal i s’assoleix cursant el Postgrau en Dret Local, el Postgrau en Dret Urbanístic i el Treball de Recerca corresponent. En aquesta edició, el Màster es realitza simultàniament en tres edicions, a a Barcelona, Tarragona i Girona.

Els ens locals configuren una part molt important de l'Administració pública de Catalunya atès que són els que es troben més pròxims de la ciutadania i, d'acord amb el principi de subsidiarietat, han de prestar un major nombre de serveis, tenint sempre com a finalitat principal la consecució del seu benestar. 

El gran nombre de municipis i d'ens supramunicipals, l'existència de comarques i d'altres administracions locals, i, també, d'administracions de caràcter no territorial, fan que les persones al seu servei siguin molt nombroses. Aquest personal requereix una formació i capacitació professionals adequades per fer front a la complexitat de competències i funcions que les administracions esmentades tenen encomanades.

Objectius

  1. Formar tècnics superiors i mitjans que ocupen llocs de treball a l'Administració local, així com titulats superiors i mitjans que volen accedir a la funció pública
  2. Fomentar que aquests professionals participin en els processos selectius per ingressar a les diferents administracions locals catalanes
  3. Capacitar l'alumnat per analitzar temàtiques específiques de l'àmbit local, relacionant-les amb altres competències administratives transversals, avaluant i revisant-ne l’aplicabilitat en relació amb els ens locals (treball de recerca)

Persones destinatàries

Màster: llicenciats i graduats en Dret, Ciències Econòmiques i Empresarials, Ciències Polítiques i Sociologia, entre altres.

Postgrau: diplomats en Gestió i Administració d'Empreses, en Gestió i Administració Pública o en Relacions Laborals, entre altres.

Organització i direcció-coordinació

Organització: UAB - URV – UdG - EAPC

Direcció: Marta Franch i Josep Ramon Fuentes Gasó

Coordinació ed. Barcelona: Marta Franch (UAB)

Coordinació ed. Tarragona: Josep Ramon Fuentes Gasó (URV)

Coordinació ed. Girona: Joan Manuel Trayter Jiménez (UdG)

Crèdits ECTS

70 crèdits ETCS: 30 crèdits el primer any, 30 crèdits el segon any i 10 crèdits del treball de recerca

Matrícula

Període de matriculació edició Barcelona:

Diploma de Postgrau en Dret Local: setembre-octubre 2018

Diploma de Postgrau en Dret Urbanístic: setembre-octubre 2019

Treball de recerca (Màster): setembre 2020

Import: L’import de la matrícula és de 4.620 euros (A + B + C):

  1. Postgrau en Dret Local: 1.980 € 
  2. Postgrau en Dret Urbanístic: 1.980 €
  3. Treball de Recerca: 660 €

Més informació

Arantxa Castedo | 93.554.78.21 | tercercicle.eapc@gencat.cat

Consulteu la web del màster