• Imprimeix

Màster en Gestió Pública

Període lectiu: octubre 2018 - juny 2019
Crèdits ECTS: 60 crèdits

Organització: UAB - UB - UPF - EAPC (Màster oficial i interuniversitari)

Places: 30

 

Presentació

Aquest Màster proporciona instruments teòrics i metodològics necessaris per a estudiants que tinguin interès per generar coneixement analític sobre la gestió pública mitjançant una activitat de recerca, o bé per exercir professionalment en l'àmbit de la gestió pública. S’ofereixen dues orientacions: recerca i professionalització. 

Des d’un enfocament multidisciplinari, aquesta formació preveu els coneixements i les competències necessàries per poder desenvolupar les tasques pròpies d’analistes, consultors, assessors polítics o directius públics que es troben tant en l'àmbit públic, com parapúblic o privat.

Objectius

Desenvolupar els coneixements i les competències necessàries que, amb una orientació multidisciplinària, permetin a l'estudiant exercir com a professional en l'àmbit de la gestió pública o dedicar-se a la recerca sobre aquests temes.

Persones destinatàries

Graduats en tots els camps de les ciències socials i, en cas d'interès específic per la gestió pública, per a graduats de qualsevol àmbit de formació

Organització i direcció-coordinació

Organització: UAB/UB/UPF/EAPC (Màster oficial i interuniversitari)

Direcció-coordinació: Ismael Blanco (UAB)

Crèdits ECTS

60 crèdits ECTS a cursar en un únic curs acadèmic, en dos semestres de 30 crèdits.

S'ofereixen 7 mòduls de 10 crèdits, dels quals els estudiants han de cursar 5 mòduls obligatoris comuns i escollir-ne un altre d'entre dos mòduls optatius. Els mòduls optatius són pràctiques professionals i metodologia d'investigació.

Matrícula

Import:

46,11 € per crèdit (estudiants UE o residents). 
75 € per crèdit (estudiants no UE no residents). 

 

 

Estudiants de nou ingrés al màster

Matrícula setembre 2018:

- Tutoria grupal obligatòria: 27 de setembre de 2018 a les 9 h a la Sala de Juntes de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia (Campus UAB).

- Matrícula: 27 de setembre de 2018 a l'Aula LIAM, cal consultar l'hora concreta al llistat de sota.


Estudiants de la UAB

 

Estudiants en segona matrícula:

- Del 19 al 28 de setembre 2018 a la Gestió acadèmica amb cita prèvia.
És obligatori fer prèviament la tutoria amb el coordinador.

 

 

 

Més informació