• Imprimeix

Postgrau en Auditoria Pública

Període lectiu: ANUL·LAT. Estem redissenyant el format per adaptar-ho a la nova normativa.


Crèdits ECTS: 30 crèdits

Pre-inscripció: del 22 de maig al 24 de setembre


Organització: UB - Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració local de Catalunya -  Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya - Col·legi d'Economistes de Catalunya - Diputació de Barcelona - EAPC

Places: 25

 

Presentació

Aquest Postgrau pretén formar i proporcionar als participants una visió sobre l’activitat econòmica i financera, la comptabilitat pública i el control intern en el sector públic i en especial sobre els instruments d’execució del control financer mitjançant tècniques de mostreig i d’auditoria pública. 

Per altra banda, també vol aprofundir en els coneixements professionals sobre les tècniques d’auditoria del sector públic dels funcionaris pertanyents als cossos de control intern de la Generalitat de Catalunya i de l’Administració local. 

Per últim, pretén dotar els auditors del sector privat de coneixements sobre comptabilitat i auditoria pública.

Objectius

  1. Formar i proporcionar als participants una visió en profunditat sobre l’activitat econòmica i financera, comptabilitat pública i el control intern en el sector públic i en especial sobre els instruments d’execució del control financer mitjançant tècniques de mostreig i d’auditoria pública
  2. Aprofundir en els coneixements professionals dels funcionaris pertanyents als cossos de control intern de la Generalitat i de l’Administració local sobre les tècniques d’auditoria del sector públic
  3. Dotar els auditors del sector privat de coneixements sobre comptabilitat i auditoria pública

Persones destinatàries

Llicenciats, graduats o diplomats 

Secretaris, interventors i tresorers de l’Administració local; interventors i tècnics de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya; funcionaris de la Sindicatura de Comptes o d’altres Òrgans de Control Extern Autonòmics que vulguin aprofundir en les tècniques d’auditoria del sector públic 

Professionals del sector públic i privat interessats en adquirir una formació específica en l’àmbit de la comptabilitat i l’auditoria en el sector públic

Organització i direcció-coordinació

Organització: UB - Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració local de Catalunya -  Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya - Col·legi d'Economistes de Catalunya - Diputació de Barcelona - EAPC

Direcció-coordinacióAntoni Calpe (Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Catalunya) i Xavier Garcia (Universitat de Barcelona)

Crèdits ECTS

30 crèdits

Matrícula

Import: 2.500 €

Més informació