• Imprimeix

Postgrau en Direcció i Gestió Públiques (àmbit general)

Període lectiu: edició Barcelona – inici juny 2018

Crèdits ECTS: 30 crèdits 

Organització: EAPC 

Places: 30

 

 

Presentació

El nou Postgrau en Direcció i Gestió Públiques aposta per un enfocament multidisciplinari i aborda temàtiques com l’entorn polític i social, els models de gestió pública i la governança, les polítiques públiques i el desenvolupament d’habilitats directives des d’un punt de vista ètic i basat en el comportament responsable dels comandaments públics.

Aquesta formació vol contribuir a aconseguir administracions públiques que donin resposta a les exigències de la ciutadania en l’actual entorn complex i canviant, i a potenciar lideratges  que contribueixin a fer-ho possible. El programa i el professorat volen donar resposta a les necessitats reals dels comandaments públics.

Oferim als comandaments un espai ple d’oportunitats d’aprenentatge amb metodologies diverses, des de la conceptualització teòrica i l’anàlisi pràctica de casos, fins a diferents tallers per treballar la gestió del lideratge públic des de diferents perspectives. Cadascun dels continguts del programa es tracta  de manera holística, oferint un ampli ventall d’elements d’anàlisi.

Aquest Postgrau, en el que iniciem una col·laboració amb universitats del territori i entitats locals, consta de dues modalitats: una de més generalista i que va enfocada a la direcció i gestió de la totalitat de les administracions públiques catalanes  i, una altra, on l’enfocament recau en la gestió i direcció de l’administració pública local.

Objectius

  • Integrar els coneixements teoricopràctics necessaris per exercir el comandament públic en marcs polítics i legals de gran complexitat i entorns en canvi continu.

 

  • Identificar els mecanismes per garantir la transparència, la qualitat, l’ètica i la innovació en la direcció i la gestió públiques, tot potenciant els valors de servei públic i responsabilitat directiva.

 

  • Exercir la direcció i la gestió públiques pel que fa a la definició de les polítiques públiques i la governança de les diferents administracions públiques catalanes.

 

  • Desenvolupar les habilitats que possibiliten el creixement personal i professional i que permeten liderar i gestionar la complexitat dels entorns de l’organització i la seva estructura interna.

 

  • Potenciar el lideratge creatiu en el marc de la irrupció de les eines 4.0 i de la transformació digital que afecta directament la direcció i la gestió públiques, tant en l’estratègia, la presa de decisions i la gestió del talent.

 

  • Conèixer i utilitzar les principals tècniques de comunicació política, difusió i màrqueting en l’àmbit de les administracions públiques i valorar la seva transparència.

 

  • Crear una xarxa de contactes professionals que ajudin a resoldre problemes mitjançant el treball col·laboratiu dels alumnes.

Persones destinatàries

Personal directiu i comandaments de les administracions públiques de Catalunya i del seu sector públic.

Organització i direcció-coordinació

Organització: EAPC

Direcció - coordinació:

Eulàlia Pla, sub-directora general de Recerca i Formació en Alta Direcció de l’EAPC

Montse Vilalta, directora de l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa de l’Escola Universitària del Maresme - Tecnocampus

Crèdits ECTS

Es preveu una càrrega lectiva equivalent a 30 crèdits ECTS: 20 per les assignatures obligatòries i 10 pel treball final de postgrau.

Matrícula

 

El preu del Postgrau és de 2.850€.

Més informació

Servei de Formació en Alta Direcció

Escola d’Administració Pública de Catalunya

Girona, 20

08010 Barcelona

Tel. 93 556 60 97

tercercicle.eapc@gencat.cat

Consulteu la web del postgrau

Data d'actualització:  15.02.2018