• Imprimeix

Postgrau en Ocupació Pública

Sessió inaugural: 25 d'octubre a les 18.30h a l'Escola d’Administració Pública de Catalunya

Període lectiu: 8 de novembre al 23 de maig, dijous a la tarda de 16,15-20,30.


Crèdits ECTS: 30 crèdits

 

Organització: UAB - EAPC 

Places: 30 (mínim 10 places)

Presentació

Aquest Postgrau proporciona una formació integral sobre el món laboral des de la perspectiva social, institucional, jurídica i organitzacional, per al personal que treballa en l'àmbit de l'ocupació pública. Per tal d'adequar al màxim la formació a la funció professional es tracta, entre altres qüestions, la negociació amb instruments adients mitjançant el coneixement de l'Ordenament Jurídic Social. 

Es tracta d’una formació innovadora per als agents socials en el sentit ampli del terme en el marc d'unes relacions laborals del sector públic més dinàmiques, més sòlides i alhora pròpies del segle XXI. Aquest context es caracteritza per uns fenòmens fins ara inexistents que impliquen una més àmplia formació per  desenvolupar-se en els nous escenaris generats per l'Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, així com per les noves demandes de la societat actual.

Objectius

  1. Oferir coneixements de caràcter integral, laborals i amb impacte en el desenvolupament de les relacions laborals
  2. Millorar les competències dels professionals que treballen en l’àmbit de l’ocupació pública a qualsevol de les administracions públiques

Persones destinatàries

Llicenciats, graduats i diplomats en els àmbits afins

Organització i direcció-coordinació

Organització: UAB – EAPC

Direcció-coordinació:  Jorge Pérez (UAB)

Crèdits ECTS

30 crèdits

Matrícula

Import: 1.680 €

Més informació