• Imprimeix

Postgrau en Polítiques d’Igualtat de Gènere a la Gestió Pública

Període lectiu:  Del 4 de juny al 14 de desembre de 2018

Modalitat: semipresencial

Crèdits ECTS: 35 crèdits

Organització: Escola d’Administració Pública de Catalunya, Institut Català de les Dones i Institut Interuniversitari d’Estudi de Dones i de Gènere

Places: 35

Presentació

Aquest Postgrau sorgeix de les diferents experiències formatives que s’han dut a terme a les administracions catalanes sobre aquesta temàtica i pretén incidir en l’aplicació de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques.

Mitjançant la col·laboració entre el món universitari i l’experiència professional de les administracions, el programa proposa facilitar una experiència d’aprenentatge que capaciti per dissenyar, implementar i avaluar polítiques públiques d’igualtat efectiva entre dones i homes.

Persones destinatàries

Aquesta primera edició s’adreça preferentment al personal tècnic referent de gènere dels departaments i d’altres unitats especialitzades en matèria d’igualtat de gènere de la Generalitat de Catalunya, així com al personal de l’Institut Català de les Dones.

Organització i direcció-coordinació

Organització: Escola d’Administració Pública de Catalunya, Institut Català de les Dones i Institut Interuniversitari d’Estudi de Dones i de Gènere

Direcció del Postgrau de Polítiques d’Igualtat de Gènere a la Gestió Pública: Dra. Núria Pumar, Universitat de Barcelona, Dra. Teresa Cabruja, Universitat de Girona i Dra. Inma Pastor, Universitat Rovira i Virgili. 

Coordinació del Postgrau de Polítiques d’Igualtat de Gènere a la Gestió Pública: Dra. Rosa Ortiz, Universitat de Barcelona

Crèdits ECTS

35 crèdits ECTS

Data d'actualització:  19.02.2018