• Imprimeix

Postgrau en Gestió de Documents Electrònics

Període lectiu: octubre 2018 - maig 2020
Crèdits ECTS: 30 crèdits


Organització: Escola d’Administració Pública de Catalunya - Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents de la UAB - Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya - Sub-direcció General d’Arxius i Museus de la Generalitat de Catalunya - Col·legi d’Enginyers Informàtics de Catalunya - Col·legi de Secretaris - Consorci per a l’Administració Oberta de Catalunya - Diverses empreses del sector

Places: 38

Sessió informativa

4 d’octubre de 2018 a les 17 a 18:30 hores

Presentació

Per al període 2018‐2020 es convoca la IX edició del Postgrau en Gestió de Documents Electrònics amb un programa totalment renovat i que incorpora els últims avenços experimentats en el sector de la gestió dels documents, les tecnologies de la informació i la comunicació i en les polítiques de transparència, accessibilitat i rendició de comptes.

La finalitat és oferir una formació de postgrau que permeti una especialització en els estudis d'arxivística i també respondre als reptes derivats del desenvolupament de la societat del coneixement i de l'administració electrònica.

El programa és semipresencial: en la modalitat d’impartició en línia, l’estudiant s’integra en un entorn virtual (plataforma Moodle i WebEX); les classes presencials s’impartiran a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Objectius

  1. Formar als professionals dels arxius de les administracions públiques i empreses privades, en els camps de les noves tecnologies relacionats amb l'arxivística.
  2. Proporcionar la formació adequada per capacitar als professionals en el tractament i la gestió dels documents electrònics per tal de participar en els projectes de l'administració electrònica i fer possible la conservació permanent dels documents en format digital.
  3. Propiciar un coneixement adequat de les plataformes tecnològiques per facilitar el treball conjunt amb enginyers de sistemes i administradors de sistemes d'informació.

Persones destinatàries

Llicenciats, graduats o diplomats.

Professionals de l’Administració pública i l’empresa privada interessats a assolir expertesa per gestionar documents electrònics.

Tècnics i càrrecs de comandament en els àmbits de l’arxivística i la gestoria de documents, la informàtica i l’administració de sistemes,  l’organització i modernització, juristes i gestió en despatxos i col·legis professionals

Organització i direcció-coordinació

Organització: Escola d’Administració Pública de Catalunya  - Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents de la UAB - Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya - Sub-direcció General d’Arxius i Museus de la Generalitat de Catalunya - Col·legi d’Enginyers Informàtics de Catalunya - Col·legi de Secretaris - Consorci per a l’Administració Oberta de Catalunya - Diverses empreses del sector

Direcció: Joan Pérez Ventayol (Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents de la UAB)

Coordinació: Carmen García Meilán (Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents de la UAB)

Crèdits ECTS

30 crèdits

Matrícula

. Preu total de matrícula: 2.800 €

. Matrícula reduïda de 2.520 € per a ex‐estudiants de l'ESAGED titulats en Grau Superior o Màster en Arxivística i Gestió de Documents; membres de l'AAC ‐ Gestors de Documents de Catalunya; de l'Associació de Museòlegs de Catalunya, del Col·legi d'Enginyers en Informàtica de Catalunya, de l'Associació d'Amics de la UAB i aturats.

 

. Inscripció: ja està oberta i finalitza el 15 d’octubre

. Sessió inaugural:   24 d’octubre a les 16:00

. Matrícula: fins 15 dies abans de l’inici del curs (data inici 14/11/2018)

 

Més informació

Data d'actualització:  16.11.2012