• Imprimeix

Postgrau en Facility Management

Període lectiu: 25 de setembre de 2018 al 5 de març de 2019

Organització: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) - Escola de Pràctica Professional Josep Lluís Sert (SERT) - EAPC

Places: fins a 50 places

Presentació

Aquest Postgrau pretén que els alumnes adquireixin noves capacitats per gestionar i planificar edificis i espais construïts que permetin als professionals garantir un nivell òptim de servei als usuaris interns i externs d’una organització. 

El facility manager és la figura clau per optimitzar la gestió d’equipaments, edificis i espais de les administracions i les empreses. Planifica els manteniments preventius i correctius dels edificis, implementa tecnologies intel·ligents, gestiona els espais i les noves ubicacions i estalvia despeses energètiques. Amb criteri professional, decideix davant d'una opció de compra o lloguer, gestiona la subcontractació de serveis i selecciona el programari de gestió més adequat.

 

Objectius

  1. Adquirir noves capacitats per a gestionar i planificar edificis i espais construïts, que permetin al professional garantir un nivell òptim de servei als usuaris interns i externs d'una organització
  2. Millorar i promoure la formació dels arquitectes i tècnics de l'Administració pública, amb responsabilitats vinculades a la gestió, conservació i explotació dels edificis o espais construïts.

Persones destinatàries

Arquitectes i professionals de l’àmbit públic o privat que es dediquen a la gestió d'equipaments, edificis i espai públic. 

Professionals i estudiants universitaris interessats a ampliar o actualitzar la seva formació en el sector del facility management.

Organització i direcció-coordinació

Organització: Escola d’Administració Pública de Catalunya, Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) i Escola de Pràctica Professional Josep Lluís Sert (SERT)

Direcció-coordinació: Felip Neri (Arquitecte. Consultor en Active Development) i Lluís Dalmau (Arquitecte. Sotsdirector general de Patrimoni Obres i Serveis - Departament de Justícia - Generalitat de Catalunya)

Matrícula

Import especial: 1.050 €. Personal tècnic Administració pública

Més informació

Data d'actualització:  01.08.2017