• Imprimeix

Gestió de fons de formació local

En la sessió del 17 de desembre de 2013, el Govern acorda que correspon a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya la gestió dels fons de formació contínua dels empleats públics locals de Catalunya i, que actua com a òrgan convocant, instructor i resolutori dels fons de formació contínua destinats als empleats públics locals

Tramitació per als fons del 2019

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya gestiona els fons de formació destinats a les entitats locals, federacions i associacions d’entitats locals catalanes regulats per la modificació de l’Acord AFEDAP, de 9 d’octubre de 2013, es pot accedir a la gestió dels fons a través del tràmit publicat al Portal FEDAP de Catalunya.

Comissió Paritària de Formació Local

La Comissió Paritària de Formació Local aprovada per Acord de Govern de 17 de desembre de 2013 es reuneix periòdicament a la seu de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. En la sessió constitutiva de 9 de gener de 2014, es van aprovar les Normes internes de funcionament. I en la sessió segona, del 10 de març de 2014, es va acordar la creació d’un comitè tècnic que donés suport a les funcions de la Comissió Paritària.
 
Podeu trobar més informació sobre composició, funcions i actes de les sessions al web de la Comissió Paritària de Formació Local.

Més informació

Per a qualsevol problema, aclariment o dubtes us podeu adreçar a l’adreça de correu: fonsformaciolocal.eapc@gencat.cat

Convocatòries anteriors

Data d'actualització:  03.12.2018