• Imprimeix

Personal docent i DAV

Informació sobre el personal docent que imparteix formació a l'Escola i el personal dinamitzador d'aprenentatge virtual (DAV) i de les convocatòries per seleccionar-los.

Equips de formació interns

La docència de les activitats de l’Escola és impartida principalment per empleats públics de totes les administracions públiques catalanes i també per altres proveïdors externs.

Dinamitzadors d'aprenentatge virtual (DAV)

La dinamització de les activitats formatives virtuals de l’Escola la duen a terme els dinamitzadors d’aprenentatge virtual (DAV). L’equip de DAV està format per personal que ha superat el procés de selecció corresponent i ha estat nomenat per la direcció de l’EAPC per exercir aquesta funció.

Documents per als docents

Documents i criteris per als docents de les activitats de l'Escola