• Imprimeix

Documents de jornades de l'EAPC

En aquest espai trobareu els materials de les jornades realitzades a l'Escola en els darrers anys, classificats d'acord amb les funcions temàtiques amb què es defineixen les activitats formatives de l'Escola i, dins de cada funció, seguint l’ordre cronològic invers.  També podeu accedir als recursos en obert de l'Escola.


 

Últimes jornades

Formació

Temes tractats: Formadors interns, avaluació de la formació, l'aprenentatge, bones pràctiques en formació, intercanvi de coneixements

Directiva i comandaments intermedis

Temes tractats: Innovació, compra intel·ligent, planificació, reputació, responsabilitats, lideratge, transparència,

Recursos humans, prevenció de riscos laborals i polítiques socials

Temes tractats: Ocupació, prevenció de riscos laborals, jubilació, polítiques de dones, gestió de persones, seguretat i salut al treball

Jurídica

Temes tractats: reforma legal dels consorcis, racionalització i sostenibilitat de l'administració local, transparència

Econòmica

Temes tractats: Responsabilitat comptable, gestió tributària, finançament, el patrocini i el mecenatge,

Tecnologies de la informació

Temes tractats: Treball col·laboratiu, xarxes socials, administració electrònica, , Administració Oberta de Catalunya, Innovació,

Organització i processos administratius

Temes tractats: Innovació, simplificació, gestió i millora de processos, administració electrònica, arxiu

Suport a polítiques de Govern

Temes tractats: diversitat religiosa, Canalempresa, protecció de dades, polítiques sobre les dones

Comunicació i habilitats

Temes tractats: Atenció a la ciutadania, protocol

Llengua catalana

Temes tractats: traducció automàtica, consultes en línia

Urbanisme i medi ambient

Temes tractats: Ordenació del litoral, urbanisme, contaminació acústica, telefonia mòbil, habitatge

Mestratges i postgraus

Temes tractats: estudis territorials i urbanístics, gestió i dret local, alta funció directiva, documents electrònics