• Imprimeix

Jornada sobre les novetats de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic

Barcelona, 4 de maig de 2018

Jornada sobre les novetats de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic

L'aprovació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic que ha entrat en vigor aquest passat 9 de març comporta alguns canvis importants en la regulació de la contractació pública a Catalunya. En aquesta sessió s'ha tractat de les principals novetats d'aquesta llei, amb especial referència a les implicacions de la llei per al món local, a fi que les persones que gestionen i tramiten els contractes a l'Administració local catalana coneguin les qüestions més rellevants que cal tenir en compte.

L' objectiu de la sessió ha estat conèixer els principals canvis que representarà l'aplicació de la nova Llei en la gestió i tramitació dels contractes als gestors de contractes de les Administracions públiques locals catalanes. 

Materials de la jornada

Programa

Benvinguda i presentació a càrrec de  Xavier Torreguitart Jaile, cap del servei de Formació i Assistència a la Selecció i Mercè Corretja i Torrens, Directora General de Contractació Pública. La nova llei de contractes del sector públic. Visió general. Punts forts i punts febles. | Vídeo |

Els nous procediments de contractació: simplificat, simplificat abreujat i les novetats dels contractes menors. Les disposicions especials de la llei per a les entitats locals a càrrec de  Pilar Llorens i Argerich, Responsable de Contractació i Transparència Barcelona activa. Ajuntament de Barcelona.| Presentació i Vídeo |

La contractació estratègica en la nova llei. Contractació social, ambiental, foment de PIME i innovació. La nova regulació de la solvència i dels criteris de valoració de les ofertes a càrrec d' Anna Ciutat i Coronado, sub-directora general de Seguiment i Avaluació de la Contractació Pública. Direcció General de Contractació Pública. Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència.| Presentació  i Vídeo |


Silvia Quesada i Escobar, secretaria tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.| Presentació i Vídeo |

Joan Anton Font Monclús, Secretari de l'Ajuntament de Tarragona.|  Presentació i Vídeo |

Carme Lucena Cayuela, vocal del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència.| Presentació i Vídeo|

Data d'actualització:  02.05.2018