• Imprimeix

Jornada sobre la nova Llei de contractes del sector públic, adreçada a entitats del sector públic

Barcelona, 8 de febrer de 2018

02_jornada_contractes

L'aprovació de la Llei estatal de contractes del sector públic, que es preveu que entri en vigor el març de 2018, comporta alguns canvis importants en la regulació de la contractació pública a Catalunya, i afecta plenament les entitats del sector públic, tenint e compte que representen el 70% del total de la contractació pública de la Generalitat de Catalunya. Així doncs, es considera necessària una presentació específica de les novetats de la Llei per a les persones que gestionen i tramiten els contractes a les entitats que formen el sector públic de la Generalitat de Catalunya.

 

L'objectiu de la sessió ha estat donar a conèixer les principals novetats de la Llei i els seus impactes en làmbit de les entitats del sector públic institucional de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. 

Programa

Materials de la Jornada

Benvinguda a càrrec de Meritxell Masó i Carbó, secretària general del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. | Vídeo

Àmbit d'aplicació de la Llei. La nova regulació per a les entitats del sector públic a càrrec de Mercè Corretja i Torrens, directora de contractació pública. |  Vídeo.

Les principals novetats de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. Procediments, noves tipologies de contractes en el recurs especial, a càrrec de Neus Colet i Arean, presidenta del Tribunal Català de   Contractes del Sector Públic. | Vídeo | Presentacions

Cooperació horitzontal i cooperació vertical. Contractes, convenis i encàrrecs a mitjans propis, a càrrec d'Anna Ciutat i Coronado, sub-directora general de Seguiment i Avaluació de la Contractació Pública de la Direcció General de Contractació Pública. | Vídeo  | Presentacions   

 

També podeu consultar la bibliografia sobre la nova llei de contractes que ha elaborat la Biblioteca de l'Escola, aquí

Data d'actualització:  14.02.2018