Barcelona, 29 de maig de 2017

foto_05_avantprojecte_llei_territori

La sessió informativa de l'Avantprojecte de llei de territori ha estat una jornada de divulgació i exposició dels trets principals de l'avantprojecte de Llei de territori que refon l'actual legislació urbanística, d'ordenació del territori i de paisatge en un únic text i proposa l'adaptació dels instruments de planejament a la diversitat del territori, tenint en compte un ús del sòl sostenible, eficient i competitiu.

Programa

Vídeos de la sessió:

  • Benvinguda a càrrec d'Agustí Colomines, director de l'Escola Pública d'Administració Pública de Catalunya vídeo
  • Agustí Serra, director general d'Ordenació del Territori i d'Urbanisme vídeo 
  • Rosa Vilella i Gassiot, sub-directora general d'Estratègies Territorials i Coneixement vídeo
Data d'actualització:  31.05.2017