• Imprimeix

Sessió informativa sobre l'accés a la funció pública de les persones amb discapacitat

Barcelona, 30 de maig de 2017

foto_05_acces_fp_persones_discapacitat

La Direcció General de Funció Pública, per tal d'introduir millores per garantir els principis de no-discriminació i igualtat d'oportunitats a l'Administració de la Generalitat, i d'aquesta manera vetllar i impulsar el compliment efectiu de les polítiques que se'n deriven, vol potenciar la participació de les persones amb discapacitat en els processos selectius, amb la voluntat de promoure la seva integració laboral.

L'objectiu d'aquesta sessió informativa ha estat difondre les oportunitats d'accés a la funció pública que es posen a disposició de les persones discapacitades, especialment als professionals que participen en la seva inserció laboral.

Programa

Vídeos i documents de la jornada:

  • Benvinguda a càrrec de Lluís Ràfols i Ràfols, cap del Servei de Formació Contínua Professionalitzadora de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya   vídeo
  • Presentació a càrrec de Susanna Bouis i Gutiérrez, directora general de Funció Pública   vídeo
  • La inserció laboral a la Generalitat de Catalunya de les persones amb discapacitat intel·lectual (Programa DIL), a càrrec de Pilar Sorribas Arenas, sub-directora general de Relacions Sindicals i Polítiques Socials del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge   vídeo | presentació
  • L'accés a la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya de les persones amb discapacitat: context normatiu i organitzatiu; actuacions desenvolupades, a càrrec de Montserrat Castejón Palacín, cap de l'Oficina de Selecció Personal del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge   vídeo | presentació
  • Els instruments de valoració de la discapacitat i de la situació de dependència, a càrrec de Cecília Fàbregues i Arbués, cap del Servei de Valoracions. Sub-direcció General d'Atenció i Promoció de l'Autonomia Personal del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies   vídeo | presentació
Data d'actualització:  31.05.2017