• Imprimeix

Presentació del nou Pla general de comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya

Barcelona, 30 d'octubre de 2017

11_pla_comptabilitat_gencat

La Intervenció General de la Generalitat de Catalunya i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya amb la intenció de donar a conèixer el contingut del nou Pla general de comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya hem organitzat tres sessions expositives.  La primera de les sessions referent al marc general del nou pla i les altres dues han estat sessions tècniques especialitzades, per una banda sobre la comptabilitat pública dels Departaments i dels organismes autònoms i per l'altra per a entitats de dret públic, fundacions i consorcis.

El Pla general de comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya ha constituït un instrument de normalització comptable i un element clau de referència, tant per a les entitats que per requeriment legal l'havien d'aplicar directament, com per a les que no tenen aquesta obligació però que han de retre comptes com a entitats que formen part del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

La sessió ha estat seguida per més de 600 persones, tant a la seu de l'EAPC a Barcelona com a través de l'emissió en directe que s'ha seguit a les diferents delegación de l'Escola i als auditoris dels departamments de la Vicepresidència i d’Economia i Finances i a la Universitat Rovira i Virgili.
Sessió de presentació del nou Pla general de comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya

Programa

Presentació a càrrec d'Agustí Colomines, director de l'Escola Vídeo

Presentació a càrrec de David Canada, director general de la Intervenció Vídeo

Sessió general de presentació del Pla:  

- Antecedents i marc, on s'aprova el nou Pla
- Àmbit subjectiu i implicacions en els sistemes d'informació comptable
- Principals novetats
- Aspectes rellevants del PGC en els comptes anuals.

Document de presentació

Joan A. Guerrero Luque, interventor adjunt per a la Comptabilitat Vídeo
Ivan Puig Serra, interventor adjunt per al Control d'Entitats del Sector Públic Vídeo

Cloenda a càrrec de David Canada, director general de la Intervenció Vídeo

Sessió tècnica del nou Pla general de comptabilitat pública per a departaments i organismes autònoms

Programa

- Impacte del nou Pla en els gestors departamentals i de les entitats autònomes.
- Comptabilitat pressupostària versus comptabilitat financera.
- Els comptes anuals del nou Pla i el nou Compte general.

Document de la presentació

Vídeo de la sessió

Sessió tècnica del nou Pla general de comptabilitat pública adreçada a entitats de dret públic, fundacions i consorcis

Programa

Sessió tècnica del Pla

- Introducció: àmbit subjectiu, sistema d'informació comptable i vigència
- Novetats del nou PGCP
- Operacions comptables rellevants
- Comptes anuals: aspectes principals

Document de la presentació

Vídeo de la sessió

 

Data d'actualització:  06.11.2017