• Imprimeix

Jornada en relació amb l'eina de licitació electrònica "Sobre Digital 2.0"

Barcelona, 26 de febrer de 2018

02_sobre_digital_2_0

La Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública, i la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, que entrarà en vigor el proper 9 de març de 2018, estableixen l'ús obligatori de mitjans electrònics en els procediments de contractació pública.


Amb la finalitat d'avançar en el compliment d'aquesta obligació, des de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa s'ha treballat, sota la direcció i la coordinació de la Direcció General de Contractació Pública, i conjuntament amb l'Àrea TIC del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, en la construcció de l'eina "Sobre Digital 2.0".

Aquesta eina constitueix una solució de licitació electrònica ensobrada per a la presentació i l'obertura d'ofertes de manera electrònica, que garanteix la confidencialitat del seu contingut fins al moment de l'obertura i que es troba integrada plenament dins la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

L'objectiu ha estat conèixer el funcionament de l'eina "Sobre Digital 2.0" per a la presentació i l'obertura d'ofertes de manera electrònica en els procediments de contractació pública.

Aquesta sessió es va poder seguir en directe a les delegacions de l'Escola a Girona i Manresa.

 

Materials de la jornada:

Programa

Presentació de la jornada

 

Benvinguda i presentació  a càrrec d'Agustí Colomines i Companys, director de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i de de Mercè Corretja i Torrens, directora general de Contractació Pública | Video1

Obliagotorietat d'ús de mitjants electrònics per a la presentació d'ofertes de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes de sector públic i pilotatge de l'eina." Sobre digital 2.0": abast i conclusions.A càrrec de  Gemma Enfedaque, cap de l'Àrea d'Informes, Estudis i Documentació de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya i Araceli Roca, responsable de Solucions d'eContractació del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació a l'Àrea TIC del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda|  Vídeo 2Vídeo 3

Data d'actualització:  27.02.2018