• Imprimeix

Serveis

Informació i referència

El servei d'informació i referència té com a objectiu proporcionar atenció personalitzada per resoldre les consultes relacionades amb el fons bibliogràfic, els serveis i els recursos de la biblioteca.  Les consultes s'atenen al meteix centre, per correu electrònic o per telèfon.

Consulta en sala

La biblioteca disposa d'una sala de consulta amb 14 punts de lectura.

Préstec

Permet tenir fins a tres documents durant 30 dies i fer-ne renovacions, sempre que el document no s'hagi reservat.  Accedir a aquest servei només requereix la presentació d'un document acreditatiu (DNI, passaport, etc.).

Els usuaris del servei disposen d'una bústia de retorn i de taquilles de préstec per tal de facilitar el retorn o la recollida dels llibres prestats quan la biblioteca és tancada. 

Podeu sol·licitar un llibre o document en préstec enviant un correu a biblioteca.eapc@gencat.cat o telefonant al número 93 567 23 21.

Bústia de retorn

La bústia de retorn facilita la devolució dels llibres quan la Biblioteca és tancada. Funciona de 8.00 a 20.00 hores de dilluns a divendres i està situada al vestíbul de l’Escola (pregunteu al vigilant).

Taquilles de préstec

El servei de taquilles de préstec permet recollir els documents demanats en préstec fora dels horaris de servei de la Biblioteca. Funcionen de 8.00 a 20.00 hores de dilluns a divendres i estan situades al vestíbul de l’Escola (pregunteu al vigilant).

Els usuaris que no puguin recollir els documents en horari de servei de la Biblioteca poden sol·licitar (per telèfon o correu electrònic) retirar-los a les taquilles de préstec.

Les taquilles estan numerades i disposen d’un cadenat que s’obre amb un codi numèric de tres dígits. La biblioteca facilitarà per correu electrònic el número de la taquilla i el codi per obrir el cadenat.

Préstec interbibliotecari

Proporciona als usuaris documents en préstec que no es troben a la biblioteca, però que estan disponibles en altres centres de la Xarxa de Biblioteques Especialitzades de la Generalitat (BEG).

Còpies d'articles

Aquest servei permet obtenir còpies d'articles en suport electrònic de les revistes de subscripció.  La Biblioteca ha elaborat un material d’informació per facilitar als usuaris un millor aprofitament del servei i dels recursos documentals d’internet: Recomanació per a usuaris avançats del servei d’articles de revista.

Desiderates

Selecció i compra de documents a partir de les peticions dels usuaris adreçades a biblioteca.eapc@gencat.cat. La Biblioteca valorarà les sol·licituds i hi donarà una resposta.

Butlletins de sumaris i de novetats

La Biblioteca de l'Escola elabora dos butlletins de periodicitat bimestral en línia: un Butlletí de sumaris de revistes i un Butlletí de novetats bibliogràfiques. Per rebre'ls cada mes al vostre correu us heu de donar d'alta a les llistes de distribució de l’Escola (llista "Novetats de la Biblioteca").

Internet

La biblioteca disposa de quatre ordinadors d'accés públic amb connexió a internet.

Wi-Fi

El servei Wi-Fi d'accés sense fil ofereix connexió a internet sense haver de disposar d'una connexió fixa a la xarxa.

Reprografia

La biblioteca disposa d'una màquina fotocopiadora en règim d'autoservei.

Formació d'usuaris

La Biblioteca assessora els usuaris que vulguin millorar les seves habilitats informacionals en la cerca d’articles de revista i creació d’alertes a Dialnet, el funcionament del catàleg i d’altres facetes relacionades amb l’accés i la gestió de la informació.
Data d'actualització:  22.12.2013