• Imprimeix

Sobre la biblioteca

La Biblioteca de l’Escola és un centre de recursos d’informació especialitzada en les matèries de gestió pública, organització administrativa, dret administratiu i funció pública. Disposa d’una superfície de 230 m2, en dues plantes, amb 14 punts de lectura, 4 ordinadors amb accés a Internet i connexió Wi-Fi.

La Biblioteca de l’Escola és un centre de recursos d’informació especialitzada en les matèries de gestió pública, organització administrativa, dret administratiu i funció pública. Té un fons de 8.365 monografies i obres de referència, i 264 publicacions periòdiques. Disposa d’una superfície de 230 m2, en dues plantes, amb 14 punts de lectura, 4 ordinadors amb accés a Internet i connexió Wi-Fi. És de lliure accés per a totes les persones interessades en les matèries de la seva especialitat i organitza els seus serveis segons el seu reglament. Els usuaris de la biblioteca són: el personal de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, el professorat i l’alumnat de l’Escola, el personal de la Generalitat i el dels organismes que integren les diverses administracions públiques. En general, totes les persones interessades en el fons de la biblioteca per a la realització d’activitats de recerca i estudi. La biblioteca forma part d’un grup de centres de la mateixa tipologia, especialitzats en diferents matèries, que depenen dels departaments i organismes de la Generalitat. Aquest conjunt de fons bibliogràfics, productes documentals i serveis s’organitzen cooperativament en la Xarxa de Biblioteques Especialitzades de la Generalitat (BEG) i comparteixen un mateix catàleg.

Especialització

Gestió pública, organització administrativa, dret administratiu i funció pública.

Adreça i telèfons

c/ de Girona, 20
08010 Barcelona
tel. 93 567 23 21
fax 93 567 23 20
biblioteca.eapc@gencat.cat

Horari

Per confirmar que la Biblioteca és oberta, consulteu els Avisos o informeu-vos per telèfon o correu electrònic.

D'octubre a maig: 

de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h, i dimarts de 16 a 18 h
Del 15 de desembre al 10 de gener i per Setmana Santa només pels matins. 

Juny, juliol i setembre: 
de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h

Resum de dades de l'equipament

  • Superfície: 230m2, en dues plantes
  • Punts de lectura: 14 
  • Taulells d'atenció al públic: 1
  • Terminals per a la consulta del catàleg i d'Internet: 4 + Wi-Fi
  • Reprografia: Sí
  • Fons documental
    • Monografies i obres de referència: 8.365*
    • Publicacions periòdiques: 264*

* 31/12/2013
Data d'actualització:  18.01.2010