• Imprimeix

Llei de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial

Jornades sobre la Llei 4/2016 que dóna resposta a la suspensió per part del Tribunal Constitucional dels articles referents a l'habitatge de la Llei 24/2015 de mesures urgents en matèria d'habitatge. 

Les sessions les presidirà la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, l'Hble. Sra.   Meritxell Borràs i Solé i els presidents de l'Associació Catalana de Municipis i de la Federació de Municipis de Catalunya, Miquel Buch i Xavier Amor, respectivament.

Sessions a Barcelona:     15/02/2017 - Programa i inscripcions (sense places)

21/02/2017 - Programa i inscripcions

22/02/2017 - Programa i inscripcions (sense places) 

Sessió a Tarragona:        16/02/2017 - Programa i inscripcions

Sessió a Girona:             17/02/2017 - Programa i inscripcions

Sessió a Vic:                  20/02/2017 - Programa i inscripcions

Sessió a Lleida:              24/02/2017 - Programa i inscripcions  (sense places)

Data d'actualització:  26.01.2017