• Imprimeix

La intraprenedoria a les administracions públiques (Barcelona, 1 de març de 2018, de 9.30 a 12.30 h)

La crisi econòmica i les transformacions socials, laborals i polítiques que en resulten revelen una situació actual d'alta complexitat. Els canvis tecnològics constants en la societat d’avui en dia generen un context en ràpida evolució que demana sistemes organitzatius cada vegada més flexibles. El sector públic no és aliè a aquest moment d'incertesa i té l'obligació de proporcionar el millor servei al ciutadà mitjançant propostes innovadores que aportin valor. Aquesta jornada té l'objectiu general de tractar la iniciativa intraprenedora com a estratègia per al desenvolupament del talent dels professionals de les
administracions públiques.

La jornada està adreçada a personal directiu, comandaments i personal tècnic interessats en el tema de la jornada.

Programa

 

Inscripcions:

Personal de la Generalitat de Catalunya: cal que us hi inscrigueu abans del dia 26 de febrer per mitjà d’ATRI (760001/2018) o del circuit que tingui establert el vostre departament o organisme.


Altres empleats públics: cal que us hi inscrigueu mitjançant aquest formulari abans del dia 26 de febrer.

Data d'actualització:  13.02.2018