• Imprimeix

Estratègies d’intervenció per a garantir els drets de les persones de LGBTI (Tortosa, 27 d'abril de 10h a 14h)

Tortosa, 27 d'abril de 2017

 

“La Llei 11/14 té per objecte establir i regular els mitjans i les mesures per a fer efectiu el dret a la igualtat i a la no discriminació per raó d’orientació sexual, d'’identitat de gènere o d’'expressió de gènere, en els àmbits, tant públics com privats, sobre els quals la Generalitat i els ens locals tenen competències.” Així mateix, l’'article 10 de la Llei, “Formació i Sensibilització”, estableix:

  1. “Les administracions públiques de Catalunya han de garantir la formació i la sensibilització adequada dels professionals que fan tasques de prevenció, detecció, atenció, assistència i recuperació en els àmbits de la salut, l’'educació, el món laboral, els serveis socials, la justícia i els cossos de seguretat, l’'esport i el lleure, i la comunicació.
  2. S'’ha d'’impulsar la formació del personal, tant funcionari com laboral, no transferit d’'altres administracions públiques, per mitjà de convenis de col·•laboració o altres instruments”.

Per tant, cal formar i sensibilitzar als funcionaris i funcionàries de les administracions públiques de la Generalitat de Catalunya i dels ens locals, per tal de donar a conèixer en base a la llei esmentada, les eines per a desenvolupar polítiques públiques LGBTI i lluitar contra la LGBTI fòbia.

Programa

Inscripcions 

Data d'actualització:  27.03.2017