• Imprimeix

Formació sobre la Finestreta Única Empresarial (Barcelona, abril - maig de 2017)

Després d'un any de l'entrada en vigor de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica i a les portes de l'entrada en vigor de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, es considera oportú traslladar la informació i aspectes destacats de la tramitació electrònica de tots aquests serveis que tenen per objectiu reduir els tràmits, incrementar la transparència i la simplicitat dels procediments i eliminar el temps per iniciar una activitat i davant de l'afluència d'administracions públiques de Catalunya que durant aquest impàs de temps s'han adherit i han esdevingut Finestreta única empresarial (FUE).

Creiem que és necessari continuar preveient accions formatives sobre aquest tema, i per això, hem dissenyat diferents formats d’accions formatives que us annexem (format conferència i format taller) perquè d’aquesta manera, podríem recollir les necessitats dels diferents usuaris de les administracions públiques, en funció del coneixement que tinguin sobre aquest àmbit.

 

Finestreta Única Empresarial. Ara obrir és més fàcil, ho sabies? | Programa i inscripcions

Taller Activitats econòmiques. Nous procediments de declaració responsable i comunicació prèvia | Programa i inscripcions

Taller Control ex post : Elaboració de plans i programes de verificació | Programa i inscripcions

Data d'actualització:  21.03.2017