• Imprimeix

Principals novetats del Reglament europeu de protecció de dades, adreçat a personal directiu (Barcelona, 17 d'abril de 2018, de 9 a 12 h)

Atesa l'entrada en vigor del nou Reglament europeu de protecció de dades, que serà d'obligat compliment a partir del 25 de maig del 2018, es considera oportú realitzar una  sessió formativa adreçada als directius de les administracions catalanes i del seu sector públic.

L'objectiu de la sessió és donar a conèixer les principals novetats del Reglament europeu de protecció de dades i les implicacions que suposa la seva aplicació per a totes les administracions públiques. 

Els destinataris de la sessió són el personal directiu de les administracions catalanes i del seu sector públic.

Programa | Inscripció (termini fins el 6 d'abril)

Data d'actualització:  07.03.2018