• Imprimeix

Jornada sobre la revisió de la despesa (Barcelona, 22 de març de 2018, de 9 a 14 h. Emissió en directe a Lleida i Tortosa)

La Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 preveu en la disposició addicional segona que el departament competent en matèria d'economia i finances ha de fer un procés de revisió de la despesa en col·laboració amb tots els departaments i les entitats del sector públic de la Generalitat. L'objectiu d'aquest procés és revisar totes les polítiques de despesa entre el 2017 i el 2020 per a detectar guanys d'eficiència i eficàcia en la gestió dels recursos públics, a fi de maximitzar l'impacte social de la despesa pública.

Els destinataris de la sessió són directius, càrrecs de comandament, responsables d'àrea i personal tècnic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, de les àrees de gestió econòmica, gabinets tècnics i unitats de planificació.

Programa

Inscripcions: cal que us hi inscrigueu per mitjà d'ATRI o del circuit que tingui establert el vostre departament o organisme.

Les delegacions de l'Escola a Lleida i Tortosa obriran espais per a fer el seguiment en directe de la sessió.  Cal inscriure's per poder assistir-hi.  Inscripcions per a Lleida | Inscripcions per a Tortosa

Data d'actualització:  09.03.2018