• Imprimeix

Jornada sobre les principals novetats del Reglament europeu de protecció de dades i tallers, adreçada a comandaments intermedis (Barcelona, 19 d'abril de 2018 de 9 a 13 hores)

Atesa l'entrada en vigor del nou Reglament europeu de protecció de dades, que serà d'obligat compliment a partir del 25 de maig del 2018, es considera oportú realitzar una jornada formativa adreçada als comandaments intermedis de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de l'Administració local. La jornada consta d'una part general comuna per a tots els participants sobre el RGPD, i d'una segona part formada per tallers pràctics sobre les obligacions establertes en el RGPD, per grups en funció dels seus àmbits sectorials.

Aquesta jornada va adreçada a comandaments intermedis de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les administracions públiques catalanes.

A la primera part, la metodologia utilitzada és bàsicament teòrica; i a la segona part, es formaran diferents grups per temàtica sectorial per resoldre de manera pràctica els dubtes que puguin sorgir.

Programa

Inscripció per a comandaments intermedis de la Generalitat de Catalunya: Cal que us hi inscriviu per mitjà d'ATRI o del circuit que tingui establert el vostre departament o organisme.

Inscripció per a comandaments intermedes de les administracions locals: Cal que us inscriviu per mitjà d'aquest formulari

Data d'actualització:  09.03.2018