• Imprimeix

Sessió sobre les noves masculinitats: per a una convivència en igualtat (Barcelona, 13 d'abril de 2018, de 10 a 14 h.)

La finalitat d'aquesta formació es reflexionar sobre la construcció de les identitats masculines, l'impacte que el sexisme té en la vida dels homes, les conseqüències del models masculins tòxics en les vides de les dones i el seu impacte en el conjunt de la societat, tot destacant especialment la coresponsabilitat, la cura i la prevenció de la violència contra les dones.

Sovint es considera que la consecució de la igualtat de dones i homes és una qüestió exclusivament de dones. A la dècada dels setanta, les polítiques públiques d'igualtat en l'àmbit internacional estaven basades en un enfocament únicament femení, conegut com WID (women in development). Més tard, en els anys vuitanta es va introduir una nova perspectiva en el disseny i aplicació de les polítiques d'igualtat, la GAD (gender and development), això va afavorir que de forma gradual aquestes polítiques consideressin el paper que els homes podien tenir per a qüestionar i canviar les injustes relacions de poder entre els sexes.

Aquesta sessió s'adreça a personal al servei de les administracions públiques catalanes, especialment el que presta serveis en l'abordatge de les violències masclistes

Programa

Inscripcions per al personal de la Generalitat de Catalunya: Cal que us hi inscrigueu per mitjà d'ATRI o del circuit que tingui establert la unitat de formació del vostre departament o organisme.  

Inscripcions per al personal de les administracions locals: a través d'aquest formulari

El personal que NO presti serveis a l'Administració Pública s'ha d'inscriure a través de l'adreça electrònica: icd.activitats@gencat.cat

Data d'actualització:  08.03.2018