• Imprimeix

Sessió sobre els nous protocols per al tractament de casos d'assetjaments psicològic i sexual (Barcelona, 30 de març, de 9.00 h a 13.30 h - emissions en directe a Lleida, Girona, Tarragona i Tortosa)

Totes les persones tenen dret a rebre un tracte respectuós i digne, a la salut en el treball, a ser tractades amb igualtat i a no patir cap discriminació en el lloc de treball. L'assetjament psicològic laboral i l'assetjament sexual, per raó de sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual, així com altres discriminacions a la feina, atempten contra aquests drets. És per això que l'Administració de la Generalitat de Catalunya ha adquirit el compromís institucional per eradicar totalment aquests tipus de conducta i, així, poder garantir la seguretat i salut de les persones que poden patir aquests tipus de situacions. Aquest compromís s'ha traduït en la implantació i aplicació de dos protocols d'actuació davant d'aquestes situacions.

Programa

Inscripcions: Cal que us hi inscrigueu per mitjà d'ATRI o del circuit que tingui establert el vostre departament o organisme.

Inscripcions a les emissions en directe a Lleida | Girona | Tarragona | Tortosa

Data d'actualització:  08.03.2017