• Imprimeix

Sessió informativa sobre l'accés a la funció pública de les persones amb discapacitat (Barcelona, 30 de maig de 9.15 a 11.15 h)

La Direcció General de Funció Pública, per tal d'introduir millores per garantir els principis de no-discriminació i igualtat d'oportunitats a l'Administració de la Generalitat, i d'aquesta manera vetllar i impulsar el compliment efectiu de les polítiques que se'n deriven, vol potenciar la participació de les persones amb discapacitat en els processos selectius, amb la voluntat de promoure la seva integració laboral.

L'objectiu de la sessió és difondre les oportunitats d'accés a la funció pública que es posen a disposició de les persones discapacitades, especialment als professionals que participen en la seva inserció laboral.

Programa

Inscripcions 

  • Per al personal de la Generalitat i del seu sector públic: cal que us hi inscrigueu per mitjà d'ATRI o del circuit que tingui establert el vostre departament o organisme
  • Persones interessades de fora de l'àmbit de l'Administració de la Generalitat: inscripció a través de l'enllaç següent: http://www.gencat.cat/eapc/formularis/SFCP/inscripcio.html

 

Data d'actualització:  12.05.2017