• Imprimeix

Jornada i taller sobre les principals novetats del Reglament europeu de protecció de dades (Lleida, 19 de juny de 2018 de 9.30 a 12.30 hores)

Atesa l'entrada en vigor del nou Reglament europeu de protecció de dades, que serà d'obligat compliment a partir del 25 de maig del 2018, es considera oportú realitzar una jornada formativa adreçada als comandaments intermedis de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de l'Administració local. La jornada consta d'una part general comuna per a tots els participants sobre el RGPD, i d'una segona part formada per tallers pràctics sobre les obligacions establertes en el RGPD, per grups en funció dels seus àmbits sectorials.

Aquesta activitat s'adreça a comandaments intermedis, responsables i assimilats de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de l'Administració local, preferentment de les comarques de Lleida.

Programa

Inscripcions del personal de la Generalitat de Catalunya: cal fer les inscripcions mitjançant les persones responsables de formació de cada departament.

 

Data d'actualització:  29.05.2018