• Imprimeix

Jornada sobre els nous protocols per al tractament de casos d'assetjaments psicològic i sexual (Barcelona, 24 de maig de 2018 de 9 a 14 h - Emissió en directe a Girona, Manresa, Tarragona, Tortosa i Lleida)

Totes les persones tenen dret a rebre un tracte respectuós i digne, a la salut en el treball, a ser tractades amb igualtat i a no patir cap discriminació en el lloc de treball. L'assetjament psicològic laboral i l'assetjament sexual, per raó de sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual, així com altres discriminacions a la feina, atempten contra aquests drets. És per això que l'Administració de la Generalitat de Catalunya ha adquirit el compromís institucional per eradicar totalment aquests tipus de conducta i, així, poder garantir la seguretat i salut de les persones que poden patir aquests tipus de situacions. Aquest compromís s'ha traduït en la implantació i aplicació de dos protocols d'actuació davant d'aquestes situacions.

Aquesta jornada té per objectiu donar a conèixer els nous protocols per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina i per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual per raó de sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual.

Programa

 

Inscripcions: Cal que us hi inscrigueu per mitjà d'ATRI o del circuit que tingui establert el vostre departament o organisme.

Per assistir a les emissions en directe a Girona (10228/2018-02), Manresa (10228/2018-03), Tarragona ((10228/2018-04), Tortosa (10228/2018-05) i Lleida (10228/2018-06) cal realitzar les inscripcions a través de la persona responsable de formació del vostre servei territorial.

Materials de la jornada

Data d'actualització:  03.05.2018