• Imprimeix

Jornada i tallers sobre les principals novetats del Reglament europeu de protecció de dades (Girona, 23 de maig de 2018, de 9.30 a 13.30 h)

Atesa l'entrada en vigor del nou Reglament europeu de protecció de dades, que serà d'obligat compliment a partir del 25 de maig del 2018, es considera oportú realitzar una jornada formativa adreçada als comandaments intermedis de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de l'Administració local. La jornada consta d'una part general comuna per a tots els participants sobre el RGPD, i d'una segona part formada per tallers pràctics sobre les obligacions establertes en el RGPD, per grups en funció dels seus àmbits sectorials.

L'objectiu de l'activitat formativa és donar a conèixer les principals novetats del Reglament europeu de protecció de dades i les implicacions que suposa la seva aplicació i resoldre dubtes i casos pràctics per àmbits sectorials.

Programa

L'activitat formativa s'adreça a comandaments intermedis, responsables i assimilats de l'Administració Local preferentment de les comarques gironines i a comandaments intermedis, responsables i assimilats de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic.

 

Inscripcions personal de la Generalitat de Catalunya: cal que us hi inscriviu a traves de la persona responsable de cada departament

Inscripcions personal de les administracions locals

 

 

Data d'actualització:  08.05.2018