• Imprimeix

MOOC "Transparència i protecció de dades: interacció i equilibri" (Del 5 al 26 de novembre de 2018)

Les normatives sobre transparència i accés a la informació i sobre protecció de dades generen, en la seva aplicació, situacions que cal abordar sobre la base de dues dimensions: la interacció i l'equilibri. 

Amb la finalitat de proporcionar als empleats públics elements que els siguin útils per comprendre aquestes dues dimensions i alhora gestionar el servei públic l'Escola ha desenvolupat aquest curs en línia obert i massiu (en anglès, MOOC, massive open online course). 

Els mesos de maig i juny de 2018 l'EAPC va oferir aquest curs com a experiència pilot. La bona acollida entre els treballadors de les administracions públiques catalanes i els resultats satisfactoris fan que l'Escola ofereixi aquesta segona edició del curs, amb la finalitat que més persones hi puguin participar. 

Programa

Inscripcions del personal de la Generalitat de Catalunya i de les universitats públiques catalanes: Cal realitzar les inscripcions a través d'ATRI o del circuit establert per la persona responsable de formació de cada departament o organisme. Cada Departament, organisme i universitat té un codi d'edició específic, podeu consultar l'edició corresponent al quadre següent:

Codi d'edició Departament, Organisme o Universitat   Codi d'edició Departament, Organisme o Universitat
2 Departament de Presidència   15 Institut Català de la Salut
3 Departament de la Vicepresidència, EH   16 CatSalut
4 Departament de Polítiques Digitals i AP   17 Departament d'Agricultura, RPA
5 Departament d'Empresa i Coneixement   18 Parlament
6 Departament d'Acció Exterior, RI i T   19 Síndic de Greuges
7 Departament de Treball, AS i F   20 Sindicatura de Comptes
8 Servei Públic d'Ocupació de Catalunya   21 Universtat de Barcelona
9 Departament de Territori i Sostenibilitat   22 Universitat Autònoma de Barcelona 
10 Departament d'Interior   23 Universitat Polítècnica de Catalunya
11 Departament de Justícia   24 Universitat Pompeu Fabra
12 Departament d'Ensenyament   25 Universitat de Girona
13 Departament de Cultura   26 Universitat de Lleida
14 Departament de Salut   27 Universitat Rovira i Virgili

Inscripcions del personal de les entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya: Cal realitzar les inscripcions a través d'ATRI o del circuit establert per la persona responsable de formació de cada departament o organisme, l'edició per fer la inscripció és 10276/2018-28

Inscripcions del personal de les administracions locals catalanes: a través del formulari

Data d'actualització:  19.07.2018