• Imprimeix

Jornada sobre transparència i compromís fiscal. Cap a una moral fiscal compartida (Barcelona, 23 d'octubre de 2017, de 9 a 14 h)

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) convoca cada any subvencions a treballs de recerca sobre gestió i administració públiques, i molt concretament sobre matèries relacionades amb la innovació, la racionalització, el govern obert, el control intern i la gestió dels recursos humans. És voluntat de l’Escola difondre aquests estudis entre els treballadors públics i crear espais de formació, debat i reflexió sobre els temes que s’hi proposen, per tal d’apropar la investigació acadèmica a les persones que apliquen les polítiques públiques i així millorar-ne la qualitat.

Presentem en aquesta ocasió la monografia fruit del treball del Grup de Sociologia Analítica i Disseny Institucional de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Transparència, publicitat, rendició de comptes i govern obert aplicades a una administració tributària del segle XXI, que va rebre finançament en la convocatòria de 2014.

La presentació del treball ens brinda l’oportunitat de reflexionar sobre la transparència en l’administració tributària i els dilemes ètics en el tractament de dades fiscals, i també sobre les maneres de promoure el compromís fiscal dels contribuents i les empreses, per exemple millorant les percepcions d’equitat i justícia en la fiscalitat. Alhora, ens permet explorar les vies de col·laboració entre les universitats i les administracions en aquest àmbit.

Amb la voluntat de formar els empleats públics en matèria de transparència, tractament de dades fiscals i promoció del compromís de la ciutadania i les empreses,  l’EAPC ha organitzat aquesta jornada en col·laboració amb l’Agència Tributària de Catalunya (ATC). Hi participen experts europeus de primer nivell amb qui contrastarem les experiències de Suècia i Noruega –estats capdavanters en aquest àmbit– amb les de Catalunya i Espanya.

S’oferirà un servei de traducció simultània entre català i anglès.

Programa i inscripcions 

Data d'actualització:  19.09.2017