• Imprimeix

Tallers ètics. Com aplicar l'ètica a la presa de decisions (Girona, 17 d'octubre de 9 a 13,30 hores)

Prenem decisions cada dia i sempre amb la voluntat d'escollir les alternatives que creiem millor per a tothom, però sovint, com a persones dedicades al servei públic, ens poden sorgir dubtes sobre si la decisió presa és la més adient. 
Però, disposem d'eines i mecanismes per reduir el risc d'equivocar-nos i per assegurar que optem per la millor alternativa possible? 

La resposta és sí. En els darrers anys s'han aprovat codis de conducta que són d'aplicació a la Generalitat de Catalunya i als ens locals i que recullen principis ètics i normes de conducta orientades a garantir una gestió exemplar, transparent, eficaç i de qualitat. Per aquest motiu el nostre repte és aconseguir que aquests principis formin part de la nostra activitat quotidiana. 

Aquesta sessió, adreçada a personal directiu de les administracions catalanes, tracta sobre com aplicar l'ètica a la presa de decisions ens ofereix eines i recursos molt útils per fer-ho possible i també ens ajuda a millorar el coneixement i l'aplicació dels codis en el dia a dia de l'administració.

Programa

Data d'actualització:  20.09.2018