• Imprimeix

Formació integral en compra pública d'innovació (Barcelona, octubre i novembre de 2017)

La compra pública d'innovació és una actuació administrativa de foment de la innovació, orientada a potenciar el desenvolupament de solucions innovadores des de la demanda, mitjançant l'instrument de la compra pública, que ha de contribuir al desenvolupament i l'enfortiment de la capacitat competitiva de les empreses alhora que dona resposta a les necessitats i als reptes del sector públic i la societat.

El sector públic ha de tenir un paper molt destacat com a motor d'innovació i competitivitat del teixit empresarial, atesa la importància del mercat de la contractació pública. Val a dir que els darrers documents comunitaris parlen del 20% del PIB de la UE i, a Catalunya, la compra pública dels departaments de la Generalitat i del seu sector públic va suposar 2.529,11 EUR
durant l'any 2015, d'acord amb les dades disponibles del Registre Públic de Contractes de la Generalitat.

Amb aquesta finalitat, s'ha elaborat a Catalunya el Pla Nacional de Compra Pública d'Innovació que té com a principal objectiu contribuir, des del sector públic i mitjançant la compra pública d'innovació, a donar resposta als grans reptes socioeconòmics del país, especialment en els àmbits de les necessitats socials i sanitàries i ambientals.

Un dels grans eixos d'actuació del Pla Nacional, que té un termini de durada fins a l'any 2020, susceptible de pròrroga, és la formació integral per als compradors públics i gestors de la contractació de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic.

Així, en execució del Pla Nacional de Compra Pública d'Innovació, sota la coordinació de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya organitzen aquest curs.

Programa i inscripcions

Materials de les sessions

Data d'actualització:  13.10.2017