• Imprimeix

Jornada RELIG 2018: Religió, mort i espiritualitat. Ritus Funeraris i Gestió de Cementiris (Barcelona, 29 de novembre de 2018, de 9 h a 14 h)

El context religiós de Catalunya ha experimentat canvis importants, al llarg dels darrers decennis, causats fonamentalment pels fenòmens migratoris i pels processos de globalització. En aquest sentit, destaca l'increment que ha experimentat la diversitat religiosa, que s'ha traduït en un augment del nombre de confessions presents a Catalunya i dels seus centres de culte. 
Aquesta és una realitat a la qual les administracions públiques hem de donar resposta. Cal prendre les mesures oportunes per ser capaços de respondre adequadament a les noves demandes que la ciutadania anirà formulant en funció de les seves creences religioses i que poden afectar múltiples àmbits de gestió. Un d'aquests, on les demandes són cada vegada més habituals, és el que fa referència a la gestió dels cementiris i els ritus funeraris. 
Amb aquesta Jornada, la Direcció General d'Afers Religiosos vol reconèixer i fer difusió de diferents recursos divulgatius i de gestió sobre cementiris i i ritus funeraris, així com donar a conèixer els resultats del projecte de recerca RELIG "El pensament intar-intre-cultural" de Raimon Panikkar dut a terme per la Universitat Pompeu Fabra, sumant-nos així als actes del centenari del seu naixement, declarat commemoració 2018 pel Govern de la Generalitat. 

Programa

Inscripcions personal de la Generalitat de Catalunya: ca que us hi inscrigueu a través d'ATRI o del circuit que tingui establert el vostre departament o organisme.

Inscripcions personal de les administracions locals, a través d'aquest formulari

Data d'actualització:  31.10.2018