• Imprimeix

Tallers ètics: Com aplicar l’ètica a la presa de decisions (Barcelona, 7 de novembre de 2018, de 9 a 13 h)

Prenem decisions cada dia i sempre amb la voluntat d’escollir les alternatives que creiem millor per a tothom, però sovint, com a persones dedicades al servei públic, ens poden sorgir dubtes sobre si la decisió presa és la més adient.
Però, disposem d’eines i mecanismes per reduir el risc d’equivocar-nos i per assegurar que optem per la millor alternativa possible?

La resposta és sí. En els darrers anys s’han aprovat codis de conducta que són d’aplicació a la Generalitat de Catalunya i als ens locals i que recullen principis ètics i normes de conducta orientades a garantir una gestió exemplar, transparent, eficaç i de qualitat. Per aquest motiu el nostre repte és aconseguir que aquests principis formin part de la nostra activitat quotidiana.

Aquesta sessió sobre com aplicar l’ètica a la presa de decisions ens ofereix eines i recursos molt útils per fer-ho possible i també ens ajuda a millorar el coneixement i l’aplicació dels codis en el dia a dia de l’administració.

El destinataris dels tallers són alts càrrecs, personal directiu i comandaments intermedis de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic i alts càrrecs i comandaments intermedis de l’Administració local.

Programa | Inscripció (fins el 5 de novembre)

Data d'actualització:  24.10.2018