• Imprimeix

El model de codi de conducta d'alts càrrecs dels ens locals i el registre de grups d'interès (Barcelona, 11 de desembre i Manresa, 12 de desembre)

La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern estableix l'obligació per als ens locals de dotar-se d'un Codi de conducta i obliga a les Administracions Públiques de Catalunya a preveure la creació d'un registre de grups d'interès.

La finalitat d'aquestes jornades és donar a conèixer el Codi de conducta tipus dels ens locals, la seva guia d'aplicació, i el registre de grups d'interès.

Els objectius són desenvolupar estratègies per al desenvolupament del codi de conducta dels ens locals, treballar els possibles dubtes que sorgeixen de l'aplicació del codi de conducta i conèixer les eines per treballar les relacions amb els grups d'interès.

Aquestes jornades s'adrecen a secretaris, interventors, directius, tècnics i altres professionals de l'Adminitració local que hagin de donar compliment a la Llei 19/2014.Barcelona, 11 de desembre de 2017, de 9 a 13 hores Programa i inscripcions per a personal de les administracions locals

Manresa, 12 de desembre de 2017, de 9 a 13 hores Programa i inscripcions per a personal de les administracions locals

Data d'actualització:  03.11.2017