• Imprimeix

L’Escola fa balanç de l’assoliment d’objectius de 2017

02/01/2018 09:01
01_balanc_objectius_2017

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya va establir 35 objectius a assolir durant el 2017. D’aquests objectius 19 corresponen al Pla Director i la resta corresponen a altres plans i programes als que l’EAPC dona compliment.

S’han assolit 22 dels 35 objectius previstos (63%), els 13 restants han estat assolits parcialment (37%), i es preveu que s’assoleixin totalment a principis de 2018.  La mitjana del grau d’assoliment global dels objectius ha estat del 91,42%.

Els objectius s’emmarquen en les línies estratègiques de l’EAPC:

  • Implantar un model d’EAPC de prestigi orientat a la formació acadèmica, política, administrativa i humanista del personal de l’Administració pública catalana.
  • Adequar l’oferta de serveis i recursos de l’EAPC, adreçada a tot el personal de l’Administració pública catalana, a les exigències i demandes polítiques i socials del segle XXI.
  • Posicionar l’EAPC entre els principals referents internacionals en la formació continuada de quadres directius i de comandament en l’àmbit públic.
  • Reforçar les relacions de l’EAPC amb el sistema universitari català i amb centres homòlegs internacionals, mitjançant la cooperació i col·laboració activa en els àmbits de la formació i la investigació en l’àmbit públic.

S’ha començat a treballar en el desplegament de l’estratègia per la definició i planificació dels objectius de l’EAPC per a l’any 2018. 

Podeu trobar més informació sobre les línies estratègiques i els objectius anuals aquí