• Imprimeix

Blogs: el més llegit de 2017

08/01/2018 12:01
imatge_resums_blogs

Els articles més llegits dels blogs de l'Escola que s'han publicat durant 2017 han estat els següents:

 

Blog de l'EAPC (subscripció a l'eapc blog aquí) 

 

La nova legislació bàsica de contractes del sector públic i el seu impacte a Catalunya – Mercè Corretja Torrens

Un nou programa de mentoria a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Els reptes de la gestió documental a les administracions públiques catalanes

Els reptes de les organitzacions públiques

Valors com a gestió del lideratge – Simon Dolan

L’Englantina roja i les Comunitats de Pràctica – Daniel Giménez

Xarxes socials en l’àmbit de les Ciències Socials a Catalunya – Lydia Gil

Els principis bàsics del govern obert

Les biblioteques especialitzades, per a què?

La #BCNGovjam i com aprendre a través de l’experiència – Jordi Castanyer

 

Blog de la Revista catalana de dret públic (subscripció al Blog de l'RCDP aquí)

La situación de segunda actividad. Regulación actual y perspectivas de futuro – Joan Manuel Trayter Jiménez

Expresiones intolerantes, delitos de odio y libertad de expresión: un difícil equilibrio – Germán M. Teruel Lozano

La simplificació de la transmissió de les llicències d’activitat: realment cal la signatura de l’anterior titular? – Xavier Silvestre i Castejon

La vigilancia electrónica del trabajo tras la sentencia Barbulescu – Fabián Valero Moldes

Una contractació pública més transparent – Mercè Corretja i Torrens

El Tribunal Constitucional y la reforma de la Constitución – Pablo Pérez Tremps

La nueva ley de contratos del sector público: síntesis de novedades – Dolors Canals Ametller

Justicia y género: de la teoría iusfeminista a la práctica judicial – Maria Concepción Torres Díaz

Més problemes per a les universitats: ara no són administracions públiques – Albert Lladó Martínez

Llum verda del Parlament a la tramitació de la Llei de contractes de Catalunya – Mercè Corretja Torrens

 

Blog de la Revista de Llengua i Dret (subscripció al Blog de l'RLD aquí) 

L’ús de la llengua no sexista de la CUP: un trencament efectiu? – Carme Bach i Mireia Tomàs

L’homologació de títols de competència lingüística en valencià – Immaculada Àngel Carbonell

X Jornades dels Drets Lingüístics (JDL 2016): «Avaluar les polítiques lingüístiques: quins objectius, criteris, indicadors?» – Anton Ferret

La competència lingüística en l’accés a la funció pública valenciana – Ferran Bargues Estellés

L’ús del valencià en l’Administració de la Generalitat Valenciana – Ferran Bargues Estellés

Plurilingüisme: poques llengües, moltes normes i massa recursos   – Alfons Esteve

La realitat del coneixement de la normativa catalana en arribar a la universitat: possibles causes i solucions – Carme Bach

Polítiques de traducció i interpretació contra la glotofòbia – Esther Monzó

Vint-i-cinc anys d’incompliment de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries (CELRM) per part de l’Estat espanyol en l’àmbit judicial – Laura Abelló

El análisis lingüístico: una ciència forense – Sheila Queralt