• Imprimeix

La delegació de l’EAPC a Terres de l’Ebre programa  una vintena d’activitats formatives el segon semestre de 2018

11/07/2018 09:07
01_terres_ebre_resum_primer_semestre_2018

 

La delegació a Terres de l’Ebre de ’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) va iniciar el passat 1 de febrer, el seu pla de formació 2018. Aquest es basa en la detecció de necessitats formatives realitzada a personal de les administracions públiques, en les activitats amb demandes pendents i en les proposades per part dels òrgans estratègics de la Generalitat.

La delegació de l’EAPC ofereix serveis i productes relatius a la captació i reconeixement del talent, la formació, l’assessorament i la recerca en l’àmbit de la funció pública, adreçats a tot el personal del sistema públic català així com a tots els agents implicats en l’àmbit de la gestió pública.

En aquest sentit, de les 33 activitats que s’han dut a terme aquest primer semestre de l’any, adreçades a tot el personal del sistema públic català, 26 han estat adreçades al personal de la Generalitat, 2 al de les administracions local de les comarques lleidatanes i  5 activitats destinades a personal d’ambdues administracions. En total han assistit un total de 772 treballadors.

En el transcurs del segon semestre de l’any 2018, la delegació a Terres de l’Ebre té previst dur a terme 19 d’activitats formatives adreçades a tot el personal del sistema públic català, 12 adreçades al personal de la Generalitat, 6 al de les administracions locals i 1 per a ambdues administracions. Per aquest segon semestre, es preveu l’assistència de més de 450 treballadors públics a Terres de l’Ebre.

L’oferta del primer semestre va ser de 33 activitats formatives amb la participació de 772 treballadors públics. Es preveu l’assistència de mes de 1200 personal de les administracions públiques a les activitats formatives de la delegació de Terres de l’Ebre al llarg de l’any 2018.