• Imprimeix

La Innoteca incorpora enguany sis productes de l'Escola com a bones pràctiques innovadores

02/03/2018 08:03
02_bones_practiques_eapc_innoteca

La Innoteca ha reconegut el paper innovador de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya incorporant sis productes i serveis nous al seu banc de bones pràctiques innovadores.   Les sis bones pràctiques són projectes iniciats durant el 2017.

Quatre de les bones pràctiques reconegudes són de caire extern i per tant formen part dels nous productes i serveis que l'Escola posa a disposició del personal públic de les administracions catalanes.

Són les següents:

  • #eapcOpenLab que té com a finalitat esdevenir un espai de trobada permanent de coneixement i idees, en el qual l’Escola sigui el motor de canvi per a la construcció d’unes administracions públiques obertes. Cal entendre el concepte d’administracions obertes en un sentit ampli de la paraula: transparents, innovadores, ètiques, amb la participació de la ciutadania, etc.

 

  • "Diàlegs" que durant el 2017 s'han dut a terme arreu del territori amb diferents temàtiques adreçat a personal directiu de les administracions catalanes i que es van dissenyar amb la voluntat de facilitar la reflexió crítica dels directius públics sobre temes d’actualitat i de futur, d’interès general o territorial, amb l’objectiu d’anar perfilant l’Administració que volem per al segle XXI. Aquests diàlegs han tingut lloc entre delegats del Govern i acadèmics de reconegut prestigi que ens ofereixen, amb generositat, el seu coneixement, les seves reflexions i un entorn en què poder dialogar. 

 

  • Microcursos: la metodologia del microaprenentatge és una opció de formació a través del mòbil i amb dinàmiques de ludificació. Aquesta metodologia consisteix a oferir continguts en fragments d’informació fàcilment consumibles en diferents formats (text, fotografies, gràfics, animacions, vídeos, etc.) i amb qüestionaris breus.

 

  • Joc d'Enric Prat de la Riba: Concurs organitzat en commemoració de l’any Enric Prat de la Riba a través de twitter per a la romoció del coneixement de la figura d’Enric Prat de la Riba a través de les xarxes socials, de manera que s’incentiva el coneixement compartit d’un personatge que la Generalitat de Catalunya commemora oficialment.

Les altres dues bones pràctiques es caracteritzen per ser eines adreçades a tot el personal de l'Escola i tenen com a objectiu ser canals participatius i de comunicació bidireccional entre el personal.  Per una banda s'ha reconegut "El Tauler de l'EAPC" i per l'altra "En què et puc ajudar?". 

Aquestes bones pràctiques reconegudes enguany se sumen a l'Espai de la direcció pública que va rebre el mateix reconeixement de bona pràctica innovadora el 2015.

La iNNOtECA consta d’un recull dinàmic d’experiències innovadores dutes a terme a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i al seu sector públic.   Així, és un espai de difusió que recull les activitats de l’Administració de la Generalitat de Catalunya que han permès introduir nous mètodes organitzatius, noves formes de treballar o noves formes de relació amb la ciutadania amb l’objectiu de millorar la prestació del serveis que li són propis.

Els criteris que se segueixen en la consideració de si una pràctica o activitat es pot considerar d’innovació són fonamentalment els establerts al Manual d’Oslo, que és el referent en l’entorn de l’OCDE i totes les bones pràctiques innovadores que inclou la Innoteca estan validades per la Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya.

eapcOpenLab, Diàlegs, Microcursos, el Joc d'Enric Prat de la Riba, el Taulell de l'EAPC i En què et puc ajudar? se sumen a l'Espai de la direcció pública com a bones pràctiques innovadores reconegudes